Rüyada Alim görmek

Alim ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Alim : Bir kimsenin rüyada, Islam alimlerinden bir alimi görmesi, kadri yüksek herkes tarafından iyi bir şekilde övülen ve bildiği şeyle amel ettiği için bir müjdedir.
Alimi sürmek : Alim bir kimseyi sürdüğünü ve ona şiddet gösterdiğini veya ona bağırıp çağırdığım gören kimse, korkunç bir şeye düşmesine ve hilekar bir düşmanın onun mülkünü istila etmesine delalet eder.
Alimin mezarını kazmak : Bir kimse bir alim ve fakîhin mezarını kazıp oradan bir şey çıkarsa, o alimin mezhebine göre bir mesele istihraç etmesine yahut onun ilminden unutulmuş şeyleri ihya edip meydana çıkarmasına delalet eder.Yine Hz. Peygamberin (S.A.V.) kabrini kazıp açmasının tabiri de böyledir.
Alimlere ulaşmak : Ulema ve sulehaya ulaşmak, dostluğu muhafazaya, sözünde durmaya, yahut miktarına göre hoşlanacakları bir şeyden dolayı melik, amir ve vezirlere yaklaşmaya delalet eder.
Allahın sevdiği kişiler : Rüyada Allah (C.C.) 'ın sevdiği kimseleri veya onlardan birisini görmek, açtıkları iyi yolun devam etmesine delalet eder.
Asker : Rüyada görülen asker ile beraber bir peygamber veya melik ya da bir alim varsa, mümin ve muvahhitler hakkında yardıma delalet eder.
Evine alim defnedilmesi : Bir kimse kendi evinde, alimlerden veya feylesoflardan birisinin defnedilmiş ve onun için dirilmiş ve kabrinden çıkarılmış görse, o kimse ilim ve hikmete o alim veya o feylesofa varis olur ve onun yerine geçer.
Fakih : Rüyada fakih görmek, zekâ, çahşmak ve öğrenmekte bulunduğu ilim ve fenni lâyıkiyla anlamaya delâlet eder.
Fakih : Bazan fakih görmek, iç hastalıklarını giderecek şeye delâlet eder.
Fakih : Rüyada fakih gören kimse, asi ve günahkâr ise, tevbe ve istiğfar suretiyle Allah (C.C.)'a yönelir. Cahil ise hidayete erer. Kâfir ise Müslüman olur. Nitekim Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadîsinde: «Allah her kime büyük bir hayır nıurad ederse onu dinde fakih yapar.» buyurmuşlardır.
Hatip : Hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye delâlet eder.
Salih kimseler : Salih kimseler cemaatları için öğüt veren mübarek kimselerdir. Onlardan bazısı bilinir, bazısı ise bilinmezler.
Salih kimsenin sürülmesi : Görünüşü mütedeyyin ve salih olan bir kimsenin rüyada sürülmesi, o kimsenin ibadet ehlinden kaçmasına ileri gelenler tarafından kabul edilmesine ve onlara teveccüh göstermesine delalet eder.
Vaiz : Rüyada vaiz görmek, üzüntü, ağlama ve birbirini takip eden üzüntü ve kedere delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Alim alim defnetmek alim mezarını açmak alime bağırmak alimi sürgün etmek Alimlere kavuşmak Allah dostu Allah dostunu defnetmek Asker Bağırmak Başbakan Başkan Cemaat Cumhurbaşkanı Defnedilmek dekan doçent Ev Fakih filozof fıkıh alimi General Generkurmay hadis alimi Hafız Hatip hoca ilahiyatçı imam Islam alimi işkence yapmak Kavuşmak Kazıp çıkarmak Kral kuran alimi müctehid Peygamber profesör Salih kimseler Salih kişi Sürgün sürgüne yollanmak Sürgünlük sürülmek Tekke ulaşmak ulema Vaiz veli veli olmak veliye bağırmak zahit Öğretmen şiddet uygulamak