Rüyada Asker görmek

Asker ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Adaletli askerlerin bozguna uğraması : Bir kimse rüyada birtakım adaletli askerlerin savaşta bozulmuş oldukları halde bir şehire girdiklerini görse, onların nusret ve zafere kavuşmalarına, eğer askerler zalim iseler, onlara bir azab ve cezanın geleceğine delâlet eder.
Asker : Rüyada görülen asker ile beraber bir peygamber veya melik ya da bir alim varsa, mümin ve muvahhitler hakkında yardıma delalet eder.
Asker : Bazı tabirciler, asker görmek, müminler hakkında nusret ve zalimlerden intikam almaktır, dediler.
Asker : Asker görmek, hakkında detaylı bilgi için "ORDU" maddesine bakınız
Asker olmak : Ordudan bir asker olduğunu gören kimse hasta ise ölür, hasta değilse üzüntü ve hüsrana düşer.
Askere gitmek : Asker olduğunu veya askere gittiğini görmek, hastalar için ölüme delalet eder.
Bazan bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için harekete delalet eder.
Bu rüya, köleler hakkında onların azad olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azad edilmelerine delalet eder.
Askerlerin keşkek yemesi : Bir kimse rüyada birtakım askerlerin keşkek veya pişmiş kelle yediklerini görse, askerler arasında harp çıkar ve birtakım rütbeliler ölür.
Az asker : Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.
Az asker içinde olmak : Rüyada az bir cemaat içinde bulunduğunu gören kimse, harbe gider ve orada zafere erişir.
Çavuş : (*) Rüyada çavuş görmek, şeref, rütbe ve şöhretinin fazla olmasına, bazan da rüya sahibinin müezzin olmasına delalet eder.(*) Hükümdarları ağırlamak ve alkışlamak için hükümdarın önünde haykıran kimse.
Gazi davulu : Gaziler için çalman davulu görmek de, böyledir.
Kumandan : Rüyada görülen kumandan, düşman üzerine hücum ederken veya düşman kendisi üzerine hücum ettiğinde, korkusuzca hareket eden meşhur bir adama delalet eder. Çünkü o nefsini harbe adamıştır.
Makam sahini : Gördüğü adam makam sahibi birisi ise ve ondan da yeni bir gömlek aldığını görse, makam sahibinin yerine tayin edilir.
Muhafız : Baian da muhafızı görmek, köpeğe delalet eder. Çünkü köpek sahibini muhafaza eder ve sahibinin evine geceleyin saldıran kimseyi meneder.
Muharebe : Rüyada harpte bulunan iki tarafın askeri arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına, fitneyi yatıştırmaya, hakka uymaya, hastanın ölmesine ve mazlumun, galip gelmesine delâlet eder.
Müslüman askerlerin savaşta bozulması : Rüyada Müslüman askerlerin savaşta bozulmaları, onların harpde sebat ve metanet göstermelerine ve «Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardında galip olacaklar» (Sûre-i Rum, âyet 3.) mealindeki âyet işare-tince onlarm galip ve muzaffer olmalarına delâlet eder.
Okçu : Okçuyu görmek, sefere, üzüntüye, şiddete, harbe ve şeriata göre mal taksim etmeye delalet eder. Çünkü, okçu manasına olan «neşşab» a «siham» da denilir.
Ordu : Rüyada ordu görmek, Allah Teala Hazretlerinin askedirir ki, onlar da rahmet ve azab melaikesidir.
Savaşta asker görmek : Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker fasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir.
Sehre asker gelmesi : Bir kimse rüyada bir şehre veya bir sokağa ya da bir mahalleye asker geldiğini görse, o yerlere yağmur yağar.
Toplu Askere gitmek : Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve iptal edicilerir. helakına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: adaletli askerler Alay Alim Amiral Asker Asker gelmesi Asker olmak Asker uğurlama asker yemeği Askere gitmek askere yemek vermek Askeri birlik askerin kelle yemesi Askeriye Askerler askerlerin yemeği askerlerin şehre girmesi Askerlik Aslerlik Avukat Az asker bakan Başbakan Başkan Binbaşı Birlik Bölük Çavuş Cemaat Cihad Cumhurbaşkanı Darbe Davul Er Gazi General Generkurmay güvenlik Güvenlik görevlisi Gömlek Görevli Haberleşmek Hakim Harp Hezimet Hizmetçi Ihtilal Insan Inzibat Inzibatlar jandarma Kalabalık Kaymakam Kelle kelle yemek Keşkek keşkek ikram etmek Komutan Kral Kumandan Mahalle maraşal Mebus Memur merasim davulu Milletvekili Muhafız Müdür Müdür yardımcısı Mühendis Müslüman asker müslümanların yenilmesi Ok okçu okçu birliği Ordu Peygamber Rütbeli rütbeli asker Savaş savaş meydanı Savaşmak savaşta yenilmek savaşı kaybetmek Sehir Sokak Subay Subaylar Tabur Tamirci teğmen Topluluk Tümen tören Vali Yoklama Yoklamaya gitmek Yüzbaşı Öğretmen şöför