Rüyada At görmek

At ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

At : bazen da at, güzel yapılmış eve delalet eder.
At binemeyenin at binmesi : Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder.

bazen da o kimse için yolculuk meydana çıkar. Çünkü yolculuk manasına olan «sefer» at manasına olan «feres» ten müştaktır.
At tersi üstüne oturmak : At tersi üzerinde, oturduğunu gören kimse bazı akrabaları cihetinden mala nail olur.
At üstünde mızrak kullanmak : Bir kimse at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görse, izzet ve yükseklikle devlet ve zenginliğe delalet eder.
Ata binmek : Rüyada iyi beceremeyerek bir ata bindiğini görse nefsinin isteklerine tabi olur.
Atla yarışmak : Rüyada atlı olarak yarışmak, mahzurlu bir iş yapmaya, gururlanmaya ve sağlığı veya ölümü şart koşulmayan şeyi zemin olmaya delalet eder.
Atı kırbaçlamak : Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için Allah-ü Teala'ya (C.C.) dua eder.
Başkasının atına binmek : Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin adetini işler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa.
Beygir : Rüyada beygir insanın sa'y ve gayretidir.
Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.
Denilmiştir ki: Beygir, kadın ve zevcedir.
Bundan dolayı bir kimse beygirle uğraştığını fakat onu tutamadığını görse, o kimsenin hanımının zalim ve şerli olmasına delalet eder.
Dişi attan inmek : Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.
Düşman atları : Düşman atlarının bir şehir etrafında öteye beriye koştuklarını görse, oraya yağacak yağmura veya gelecek sele bu gibi şeylere delalet eder.
Erkek ata binmek : Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur.
Iki binek sahibi olmak : Binek hayvanına bir binek hayvanın daha ilave edildiğini gören kimsenin, yapabileceği ve memnun kalacağı bir rütbeye yükseleceğine delalet eder.
Kır at : Kır at, düşmana galip gelmektir. Çünkü kır at meleklerin atların-dandır.
kısrağa binmek : Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asıllı bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nisbetle şereflidir.
Kısrak : Rüyada görülen kısrak, cariyeye, yahut şerefli hür bir kadına delalet eder.
Kısrak at : Kısrak at, zevcedir.
Kızıl bir ata binmek : Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen «kümeyt» kelimesi, içkinin isimlerindendir.
Melez at : Rüyada melez at, izzet ve şerefe delalet eder. Çünkü melez at büyük kişilerin bindikleri bir hayvandır.
Melez at : Bazan melez at görmek, yüksek bir rütbeye ve maksada kavuşmaya veya asil bir çocuğa delalet eder. Çünkü melez atın nesli bir ismi de asil manasma gelen «Necip» tir.
Sarı At : Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil sarı at, takva ve dindir.
Sarı at : Eğer at sarı olursa kadın hastalık ve ağrılara müptela olur.
Satranç atı : ATI: Rüyada satranç atı görmek, maldan yapılan akidlere delalet eder. Bazan da alabilmek için hile yapmaya, hasta için halet-i nez'e ve ölüme delalet eder.
Semer vurulmuş hayvan binmek : Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaşar.
Taya binmek : Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur.
Yanında at olması : Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: At At ayağı At binmek At gemi at gübresi At kuyruğu at pisliği at pisliğine basmak at pisliğine oturmak At tersi at yarışı at yavrusu At yelesi Ata binmek atla yarışmak Atlar atların koşması Attan inmek atı kamçılamak Ayak Beygir Bilinen at binek hayvanı Binmek bok boka basmak boka oturmak Çıkarmak Dişi at Düşman düşman atı Erkek at Hayvan Hayvan binmek Hayvanlar iki atı olmak Ikinci bineği almak Ilave etmek inmek Kamçı karma Katır Kuyruk Kır at Kırbaç kırbaçlamak Kısrak Kısrak at Kısrak binmek Kızıl at Melez melez at Meşhur at Mızrak mızrak taşımak Sarı at sarı tay satranç atı Satranç taşları satranç taşı Sehir Sekil Semer Semer vurmak Semerli At Semerli hayvan süngü Tas Tay Tay binmek Yarışmak Yele