Rüyada Avret yeri görmek

Avret yeri ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Avret yeri açıkta olursa : Avret yerinin açıkta olduğunu ve bu durumdan da utanmadığını, hiç bir kimsenin de ona bakmadığını gören kimse, içinde bulunduğu sıkıntı ve meşakkat veya bir hastalıktan kurtarır. Eğer borçlu ise, Allah (C.C.) ona, borcunu ödemeyi kolaylaştırır. Korku içinde ise, emin olur
Avret yeri açılırsa : Rüyada elbisesinin açılıp avret yerinin göründüğünü gören kimse, utanmazdır.
Avret yeri açılırsa : Avret yerinin açıldığını ve bundan utandığım gören kimse, düşmanı sevineceği bir hataya düşer.
Eşinin avret yerinin açılması : Bir kimse rüyada hanımının elbisesinin yırtılıp avret yerinin açıldığını görse ve kendisi orayı dikip yamalayarak örtse o kimse hanımına çirkin bir şey isnad eder sonradan münasebetsiz bir özür ve bahane ile ondan özür diler.
Mak'adından doğan çıkması : Mak'adından doğan'kuşu çıktığını gören kimse, haram yiyen bir adamla arkadaş olur, yahut ona sığınır.
Tenasül uzvundan kazık çıkması : Bir kimse rüyada kendi tenasül uzvundan oniki kazık çıktığını ve kendisinin de bir caminin mihrabında bulunduğunu görse, o kimsenin oniki tane çocuğu doğar ve hepsi de imam olur.

Pratik yeni tabir sistemi: Açılmak Avret Avret yeri avret yerinden çivi çıkması avret yerinden doğan çıkması avret yerinden kazık çıkması avret yerinden kuş çıkması avret yerinin açılması cinsel organ Çıplak Çıplak olmak Çıplaklık Doğan kuşu Elbesi elbise yamamak Elbisesinin yırtılması Erkeklık organı Eskici götünden kuş çıkarmak Kadınlık organı Kazık mihrapta oturmak on iki kazık poposundan kuş çıkması Soyunmak Utanmak Utanmamak