Rüyada Bağırmak görmek

Bağırmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

ağlamayı dinlemek : Bazı tabirciler, feryad ve bağırarak ağlamayı dinlemek, köpeklerin seslerine, ağlayan kadının sesi, ateş körüğünün sesine: def, zil, v.s. gibi şeylerin sesleri de feryad ederek ağlamaya delalet eder, dediler.
Alimi sürmek : Alim bir kimseyi sürdüğünü ve ona şiddet gösterdiğini veya ona bağırıp çağırdığım gören kimse, korkunç bir şeye düşmesine ve hilekar bir düşmanın onun mülkünü istila etmesine delalet eder.
Bağırarak ağlamak : Bağırarak ağlamak, ağlayan kimse tarafından fitne uyandırmaya delalet eder. Bazan da bu şekilde ağlamak, hidayetten sapıklığa veya dinden dönmeye delalet eder.
Buğz : bazen da buğz, itaat ile emr ve masiyetten dönmeye delalet eder.
Çağırıcı : Rüyada nida edip çağıran birisini işitmek: «(Sanki) onlar uzak bir yerden çağrıyorlardır.» (*) mealindeki âyet işaretince yolculuğa delâlet eder.
Davulla oynamak : Evinde davulla oynadığını ve çağırıp - bağırdığını gören kimseye, bir musibet erişir.
Feryad ederek ölmek : Rüyada feryad ettiğinden öldüğünü gören kimse, fakir olur ve borçlarını sahiplerine ödeyemez.
Feryad edip bağırarak : Bir kimse rüyada feryad edip bağırarak, birisinin ölümünü ilan etse, eğer o adam maruf bir adamsa, o kimsenin o ölünün arkasında bir musibete düşmesine delalet eder.
Feryad etmek : Rüyada feryad etmek, sevinç ve ferahlıktır.
Feryad etmek : Rüyada feryad etmek: «O en büyük korku bunları asla tasaya düşülmez.» (Sûre-i Enbiya, âyet 103.) mealindeki âyet-i kerimenin işaretince emniyete delâlet eder. Özellikle o kimsenin korkusu ve feryad etmesi bir adam korkusundan veya kendisinin yaptığı bir kusur ve eksiklikten dolayı ise.
Haykırmak : Rüyada haykırmak, kılıç, yıkılmak veya boğulmak gibi belâlardan meydana gelecek fitneye yahut halkın Cenab-ı Hakka iltica edecekleri bir hastalığa delâlet eder.
Insan azarlamak : Rüyada bir insan için yapılan azarlama, Allahü Teala'mn «Ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız» (*) mealindeki ayeti gereğince vakar ve tazime delalet eder.*Sure-i Feth, ayet:9
Korkup feryad etmek : Bazı tâbirciler, rüyada korkup feryat etmek, yapmış olduğu zulümlerden meydana gelecek şer ve fesattır, dediler.
Kızmak : Rüyada kızmak, hapse delalet eder.
Nida eden kişi : Nida eden birisini görmek, hayrı ifşa etmeye delâlet eder.
Nida etmek : Rüyada nida etmek, (Sanki) onlar uzak bir yerden çağırılıyorlar.» (Sure-i fussüet, ayet 44) mealindeki ayet gereğince, onu duyan kimse için günaha delalet eder.
Secaat : Secaatin tabiri de böyledir.
Topluluğa haykırmak : Rüyada bir topluluğa haykırdığını gören kimse, devlete erer. Zira Arapça'da «Seyha» devlet manasınadır.
Ölüye ağlamak : Bir kimse, bir ölü veya başka bir şey üzerine bağırarak ağladığını ve çok mahzun olduğunu görse, ferah ve sürura delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Ağlamayı dinlemek Ağlayan insanlar Ağıt yakmak Alim alime bağırmak alimi sürgün etmek Azarlamak bağıran adam Bağırarak ağlamak bağırarak ölmek Bağırmak Bir şeye ağlamak Buğz etmek Çağrılmak Çağırmak Çağırıcı celallenmek Cesaret dans etmek Davul Feryad Feryad edmek Feryad etmek Feryadu figan Feryat figan etmek Haykırmak Ilan etmek Insan azarlamak işkence yapmak kalabalığa konuşmak Kalabalık Kavga etmek konferans vermek Korkmak kızgınlık Kızmak Mahzun olmak nida Nida etmek Oynamak Sela Sela okumak sert davranmak seslenmek Sinir Sinirlenmek sohbet anlatmak Sohbet etmek Sürgün Sürgünlük tellal topluluğa seslenmek Topluluk vaaz vermek veliye bağırmak yardım çağırmak Üzülmek Üzüntülü olmak Öfke öfkelenmek Ölmek Ölü Ölü üzerine ağlamak Ölüm Ölüye ağlamak şiddet uygulamak