Rüyada Baş görmek

Baş ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Baş : Rüyada görülen baş, insanın reisliği, elinin altında bulunduğu efendisi ve sermayesidir.
Baş ağarması : Kadın rüyada başının ağardığını görse, kocası fasıktır.
Eğer kocası fasık değilse, başka bir hanım veya bir cariye ile hanımının durumunu bozar.
Baş ağrısı : Rüyada başının ağrıdığını gören kimse, Cenab-ı Hakkm «Artık içinizden kim hasta olur, yahut başından (Yara, ağrı gibi) bir eziyeti bulunursa ona oruçdan, ya da sadakadan yahut da kurban olan (biriyle) fidye (vacip olur)» (Surei Bakara, ayet 196) mealindeki ayetin ifade ettiğine göre, o kimsenin tevbe ve Istiğfar edeceğine veya sadaka vereceğine yahut hayırlı bir amelde bulunacağına ve yapmakta olduğu günahlardan tevbe edeceğine delalet eder.
Baş aşağı asılmak : Bir kimse kendisini baş aşağı asılmış görse, bedbahtlık ve serzeniş için ömrü uzun olur. Bu tabir Harut ve Marut kıssasına göredir.
Başta sarık : Rüyada başta görülen sarık, kişinin taç, şöhret, kuvvet, rütbe ve hanımına delalet eder.
Başına yağ sürmek : Bazıları da bir kimse rüyada başına yağ sürse o kimse reisine yaltakçılık yapar, dediler.
Başında tac olması : Erkek, rüyasında başında taç olduğunu görse, arap olmayan şehirlerden birisine vali tayin edilir.
Başını açık görmek : Bir kimse başını açık olarak görse itaattan çıkarak rabbisine asi olur.
Başını aşağı sarkıtmak : Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükülmüş görmesi o kimsenin hata ve günahını itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine delalet eder.

Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder.
Başını eğmek : Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut sultanın yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmakla tövbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise malca halinin güzel olmasına delalet eder.
Birden çok başının olması : Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmanına galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekar ise evlenir ve murad ettiği şeye nail olur.
Büyük baş : Bir kimsenin rüyada başını bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının şanının artmasına delalet eder.
Büyük baş : Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçük de noksanlığına delalet eder.
Kel olan kadın : Bir kimse rüyada kel olan bir kadın görse, fitne ile beraber başgösterecek bir duruma delalet eder.
Külahını çıkarmak : Külahının başından düştüğünü veya başından çıkarıldığını görse, o kimsenin amirinden ayrılacağına veya amirinin yanında işinin bozulmasına delalet eder.Başından takkesini çıkarıp alan, tanımadığı genç bir kimse ise, onun amirinin öleceğine delalet eder.
saçlarının dökülmesi : Rüyada saçlarının dökülmüş olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve halkın gözünden düşmesine delalet eder.
Sakal ve baş aklığı : Aklık sakal ve başın tümünde olursa, fakirliğe delalet eder.
Sarık sarmak : Rüyada başına sarık sardığını gören kimse, o sarığın uzunluğu miktannça yolculuğa çıkar.
Tac : Bir kadın başında taç olduğunu görse, şeref ve saltanat sahibi yahut zengin bir kimseyle evlenmesine delalet eder.Rüyayı gören kadın hamile ise bir erkek çocuk doğurur.
Tac : Bazen de erkeğin başında gördüğü tacı, zengin, neşeli ve şerefli bir kadınla evlenmesine delalet eder.
Tacın alınması : Başından tacının alındığını gören melikin, mülkü elinden çıkar.

Pratik yeni tabir sistemi: Açık baş ağarmak Ağrı Ak saç Ak sakal Asılmak Aşağı Aşağı sarkıtmak Baş baş ağarması Baş ağrısı baş bükmek Baş eğmek Başbakan Başkan Başlar Başı açık başını yağlamak Başörtüsü Beyaz saç beyaz sakal Bükmek Bükülmek Büyük Büyük baş Çok baş Cumhurbaşkanı Çıkarmak Düşürmek Eğilmek Eğmek Halk Idam Insan başı Kadın Kafa Kel Kel kadın Kel olmak Kelle Kellik Koca kafa Kocaman Küçük baş Külah Külahını düşürmek migren Saç Saç ağarmak Saç dökülmesi Saçlar saçını yağlamak Sarkıtmak sarık Sarık sarmak Sarık takmak Sarıklı adam Sultan Sürülecek yağ Tac Tac çıkarmak Tac giymek Tac takmak Tacın alınması takkesini çıkarmak Topluluk Toplum Türban Yağ yağ sürmek Örtünmek