Rüyada Burun kanı görmek

Burun kanı ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Burun kanı : Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa delalet eder. Zira rahimde çocuk nutfeden sonra pıhtılaşmış kandır.
Burun kanı : Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye reisten hayır isabet eder ve onunla zengin olur ve ona malın hazmı kolay olup, onun sebebiyle muttaki olur. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimseye reisinden kendisinde vebal olan bir söz erişir. Ve kendisine zararsız haber iletilir. Rüyayı gören reis ise, gördüğü kanın kuvveti, azlığı ve çokluğu nispetinde vücudunda hayır ve menfaat görür.
Burun kanı : Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer burnundan yüz otuz dirhem veya ikiyüz altmış dirhem kan aksa ve bu kanın kendisine menfaat getirip beden ve din sıhhatine alamet olacağını rüya sahibi düşünürse, o kimse günah ve vebalden uzak olarak dini sağlam olur.
Burun kanı : Eğer o kanın kendisine zarar olacağı düşüncesinde ise, zarar, vücut ve dinine dair olmakla o kimse dinine zarar verecek günahı işler.
Burun kanı : Eğer kanın çakmasından soma kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Zira zayıflık fakirliktir.
Burun kanı : Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Çünkü kuvvet adamın zenginliğidir.
Burun kanı elbiseye bulaşırsa : Burnundan akan kanı elbisesine bulaşırsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Bulaşmak Burun Burun akması Burun kanaması Burun kanı Elbise Güç Güçsüzleşmek Kan Kan akması Kan çıkması Kanama Kuvvet Sümük Zayıflamak