Rüyada Çalmak görmek

Çalmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

alışveriş ederken çalmak : Rüyada alışveriş ederken bir şey çaldığını gören kimse eğer mücahit ise hainlik yapar ve ganimet malından bir şeyler çalar. Eğer ehramda bulunan hacı ise ehramda olduğu halde avlamr. Veya cinsi münasebette bulunur. Eğer rüya sahibi alim ise münazara yaparken zulmeder yahut dikkatsizce fetva verir.
Def çalıcı : Rüyada def çalan kimseyi görmek, ferahlığa ve sevince delalet eder.
Hırsızlık : Rüyada görülen hırsız tanınmıyorsa o Azrail (A.S.)'dır.
Tanınıyorsa o hırsız malını çaldığı kimseden faydalanacağı bir ilim veya bir san'at ya da bir söz öğrenir.
Bir kimse rüyada evine tanımadığı bir hırsızın yahut ibriğini veya kadınlara nisbet edilen bir şeyi çalsa, tabir yine böyledir.
Ev içinde hizmetçilere nisbet edilen bir şeyi çalsa, onlardan birisinin öleceğine delâlet eder.
Hırsızlık : Bazı tâbirciler rüyada hırsızlık güzel ve hayra delildir.
Ancak birisine hile yapmak ve aldatmak isteyen kimse bu tabirden müstesnadır ki, bu rüya onun hakkında hayra değil şerre delâlet eder, dediler.
Hırsızlık yapmak : Rüyada hırsızlık yaptığını gören kimsenin evine hırsızların girmesinden korkulur.
Hırsızlık yapmak : Bazan da hırsızlık hırsızın yapacağı günaha delâlet eder. Bundan dolayı rüyada hırsızlık yaptığını gören kimse, zina eder yahut yalan söyler. Çünkü zina yapan, yaptığı işi hırsız gibi gizler.
Korunan şeyi çalmak : Rüyada muhafaza edilen bir şey çalmak zina ve faize delâlet eder.
Para çalan hırsız : Eğer hırsız, gümüş paralarını çalar ve kendisi de tanınıyorsa o hırsızın koğucu olduğuna delâlet eder. Tanınmıyor ve yaşlı ise o kimsenin dostu onun aleyhinde koğuculuk yapar. Genç ve aleyhinde konuşan düşmanıdır.

Pratik yeni tabir sistemi: Alışveriş Çaldırmak çalgı çalmak Çalmak Çarşı Çocuk hırsız Def Def çalan def çalmak Eve hırsız girmesi Eşya çalmak Genç hırsız Gümüş Gümüş para Hırsız Hırsız olmak Hırsızlar Hırsızlık Hırsızlık yapmak Kadın eşyası çalmak Para Para çalmak Pazar Tanınan hırsız Yabancı hırsız Yaşlı hırsız