Rüyada Cariye görmek

Cariye ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Bekar cariye almak : Bekar bir cariye aldığını gören kimseye faydası çok olan bir mülke sahip olur yahut kazancı çok olan bir ticarette bulunur.
Cariye : Rüyada cariye görmek, ona malik olan yahut bağışlanmış olan kimse için ticarete delalet eder.
Cariye : Cariye, geçmiş ve gelecekte cereyan eden işlere delalet eder.
Cariye : Cariye, güzelliği, elbisesi ve güzel kokusu nispetinde haberdir.
Cariye kapalı ise, borç ile beraber kapalı bir haberdir.
Cariye açık ve bezeğini de erkeklere göstermiyorsa, haber de meşhurdur.
Eğer cariye peçeli ise o haber de ihtimallidir.
Eğer cariye ziynetsiz olarak açıksa, haber her tarafa yayılır.
Cariye genç ve vücutlu olursa o haberin duyulması beklenir.
Cariye : Rüyada cariye görmek -—hizmetinde bulunduğundan dolayı -— binek hayvanına delalet eder; cariyenin pislik Ve kirleri temizlemesinden dolayı evin kanalizasyonuna, hasır ve kilim gibi yere serip ayağı ile çiğnediği şeylere delalet eder.
Cariye aramak : Bundan dolayı satın almak üzere bir cariyenin yanına gittiğini gören kimse, bir ticarette bulunur.
Cariye satan cambaz : Cariye satan cambazı görmek, haber sahibi bir kimseye delalet eder.
Cariye satın almak : Rüyada cariye satın aldığını gören kimse, kazançlı bir ticaret yapar. Aldığı cariye ölürse, ticaretinde üzüntü ve zahmetten başka bir şey temin edemez.
Çıplak cariye : Çıplak bir cariye gören kimse ticaretinde zarar eder ve rezil olur.
Genç kadın : Eğer gördüğü genç kadın, genç bir cariye olursa, o cariyenin hali, güzelliği, elbisesi ve süsü miktarınca bir hayra delâlet eder.
Hanım ve cariye almak : Bazan da hanım ve yatmak için aldığı cariye yemine delalet eder. Çünkü insanlar talak (boşama) ve itak (köle azad etme) ile yemin ederler.
Kafir cariye : Görülen cariye kafir ise, fahiş ve haddi tecavüz eden bir söz ile yine sevindirici bir haber işitir.
Kafir cariye : Rüyada kafire bir cariye gören kimse, gizlilikle beraber sevince nail olur.
Kitap tutan hizmetçi : Cariye elinde olursa, müjdeli bir haberdir.
Köle ve cariyesinden miras kalması : (*) Rüyada köle ve cariyesinin ölmesiyle onlara vela-ı ıtk'tan dolayı varis olduğunu görse, efendisi için her hususta rızık ve faideye delalet eder, eğer bunlardan birisi uyanıklıkta hayatta ise.(*) Ser'an efendi ile köle arasında azad neticesi olarak vücuda gelen hükmi bir yakınlıktır ki, azad edilen, bir cinayet işlediği zaman onun diyetini efendisi verir. Öldüğü zaman yakın varis bırakmadığı takdirde mirası efendisine kalır.
Laubali cariye : Kendim bilmez hafif meşrep bir cariye gören, üzüntü keder ve fakirliğe düşer.
Müslüman cariye : Müslüman ve zînetli bir cariye gören kimse ummadığı yerden sevindirici bir hayırlı haber işitir.
Yatağına cariye almak : Rüyada yatağına almak için bir cariye aldığını gören kimse sevinç ve ferahlığa, hasta ise hastalığının iyileşmesine delalet eder.
Yatağına cariye almak : Bazan bu rüya, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, sanat üzerine sanata, rütbe üzerine rütbeye yahut binek hayvanı varken yeni bir binek hayvanına delalet eder. Rüya sahibi yolculuk yapabilirse, yolculuğuna da delalet eder.
Yüzü ekşi cariye : Yüzü ekşi bir cariye gören kimse korkutucu bir haber işitir.

Pratik yeni tabir sistemi: Açık cariye Açık hizmetçi Alışveriş Bayan elaman Bayan işci Bekar cariye Bekar hizmetçi Bekar temizlikçi cambaz Cariye cariye almak Cariye aramak cariye satıcı Çirkin hizmetci Çıplak cariye Çıplak hizmetçi Çıplak işçi Çıplak kadın Çıplak temizlikci danışmanlık danışmanlık şirketi Evlenmek Genç cariye Genç hizmetçi Genç kadın Genç temizlikçi gerdeğe girmek Hafif meşrep Hizmetçi hizmetçi almak ilan vermek Kadın Kadın eleman kadın görevli Kadın hizmetci Kadın işci Kafir Kafir kadın Kapalı cariye Kapalı hizmetci Kendini bilmez Kitap Kitap tutmak kız almak Köle köle satıcısı Kölesinin ölmesi Lakayıt Laubali mecusi metres miras Müslüman cariye oda hizmetçisi odalık almak Odalık cariye putperest Rus hizmetci satıcı cambaz Satın almak Temizlikçi uşak varis Vela-ı ıtk Vurdumduymaz Yatak