Rüyada Cenaze merasimi görmek

Cenaze merasimi ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Cenaze : Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun elinden kötü ve fasit bir kavim helak olur dediler.
Cenaze havada giderse : Bir cenazenin havada gittiğini gören kimse bir reis veya bir alimin ölmesinden dolayı müşkülata girer. Yahut, kıymetli ve meziyet sahibi bir kimse gurbette veya hane yolunda yahut da harpte vefat eder.
Cenaze namazı kılmak : Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder.
Cenazenin arkasından gitmek : Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur.
Tabut üzerinde olmak : Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur.
Tabuta binmek : Vali, tüccar, reis veya sanatkarın rüyada kendisini tabut üzerinde olduğu halde, yer üzerinde gezdiğini görmeleri gemiye binmelerine alamettir.
Tabuta konmak : Bir kimse kendisini cenaze ve tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir.
Tabuta konmak : Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner.
Cenazesini teşyi edenlerin miktarınca saltanatında itibarı olur.
Üzerine ağlandığım da görse, onun sonu güzel ve methe layık olur.
Ağlayan olmayıp zemmederlerse akıbeti iyi değildir.
Eğer üzerine hayırla dua edilirse akıbeti iyi olur.
Tabutu ve cenazeyi yüklenmek : Tabutu ve cenazeyi yüklendiklerini görse, devlet ve saltanat sahibi bir kimseye tabi ve ondan mala nail olmakla menfaatlanır.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Arkadan gitmek Cenaze Cenaze merasimi Cenaze namazı Cenaze taşımak Cenazenin arkası Cenazenin uçması Cenazeye ağlamak Ceset Gitmek Havada gitmek Naaş Namaz kılmak Omuzlamak Tabut Tabut binmek Tabut götürmek Tabut kaldırmak Tabuta konmak Tabutla gezmek Uçmak Yüklenmek Yürümek Ölü Ölüm Ölünün uçması Ölüyü kötülemek