Rüyada Çıkmak görmek

Çıkmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Beyti mukaddisten çıkmak : Oradan çıktığını görse, yolculuğa çıkar ve elinde miras malı varsa, elinden gider.
Bilinmeyen basamak : Bir kimse bilinmiyen bir basamağa çıktığını görse, eğer sonuna gelmiş ve kendisi de hasta ise ölür.
Burç üzerine çıkmak : Bir kimse kendisini burç üzerinde görse onda hayır yoktur. Zira burç, o kimsenin kabridir.
Çardağa çıkmak : Rüyada bilmediği bir çardağa çıktığını gören kimse, korkuda ise korktuğu şeyden emin olur. Hasta ise, cennete gider. Bunların hiç biri onda yoksa, o kimse şeref ve sevince erer veya kahır ve galebesi veya ilmi yahut bir camide imam olmasından dolayı bir kavme reis olur.
Çukurdan çıkmak : Kazılmış bir çukur dan çıktığını gören kimse hapis yahut hasta ise hastalığı iyileşir vı bulunduğu halden kurtulur.
Dağa kolay çıkmak : Dağa kolaylıkla çıkması, valiliğinde işlerini kolaylıkla yapıp faideli olacağına,

Dağa güçlükle çıkması ise, vazifesinde güçlük ve meşakkat çekmesine delalet eder.
Kalenin burcuna çıkmak : Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisini arzu eden adamdan emin olmaz. Eğer hasta ise vefat eder.
Merdiven basamakları : Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder.
Merdivenin basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya, bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere delalet eder.
Bazan da merdiven basamağı, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve katibine delalet eder.
Yüksek yere çıkmak : Bundan dolayı rüyada yüksek bir yere çıktığını gören kimse, —çıktığı miktarca — mevki ve itibardan düşer.

Pratik yeni tabir sistemi: Asansör Basamak Burç Burca çıkmak Çardağa çıkmak Çardak çukur kazmak çukurdan çıkmak Çıkmak Dağ Dağa çıkmak Dağa zor çıkmak Güçlük Göğe çıkmak Gökdelen Gökdelene çıkmak inmek Kale kale burcu Kaleye çıkmak Kazmak Kolaylık Kuleye çıkmak kuyudan çıkmak Merdiven Merdiven basamakları Mescid-i aksa mescidden çıkmak Yrümek Yükselmek Zorlanmak