Rüyada Dağ görmek

Dağ ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Çıkmak : Rüyada insanın, dağ, yokuş, tepe, baca vs. gibi yerlere çıkması, arzu ettiği maksadına kavuşmasına delâlet eder.
Dağ : Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara delalet eder.
Dağ : Eğer dağ melikle tabir edilirse, dağdan da ayrı olarak durursa o melik şiddetli bir kimsedir. Dağda nebatat biter ve su da oluyorsa o melik dindar bir kimsedir.

Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ kafir ve azgın bir meliktir. Çünkü o dağ Allah'ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.
Dağ : Bulunduğu hal üzere olup üzerinden bir şey düşmeyen dağ diridir.

Bu dağ, düşüp kaya parçası gibi olmuş dağdan hayırlıdır.
Dağ keçisi : Rüyada dağ keçisi görmek, haddi tecavüz eden bir adamdır.
Dağ yolu : Rüyada dağ yolu görmek, sıkıntılardan kurtulmaya veya:
Dağ üzerinde secde : Rüyada secde eden kimse, bir dağ üzerinde secdeye kapandığını görse, çetin ve şiddetli birisine galip gelir.
Dağa çıkmak : Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi katı ve menfaatli bir melik tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su ve gördüğü nebatat miktarınca mala malik ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler. Eğer o kimse tüccar ise işleri iyi olur.
dağa çıkmak : Rüyada dağa çıktığını gören kimse, çıktığı ve üzerinde durduğu kadar maksadına kavuşur.
Dağa kolay çıkmak : Dağa kolaylıkla çıkması, valiliğinde işlerini kolaylıkla yapıp faideli olacağına,

Dağa güçlükle çıkması ise, vazifesinde güçlük ve meşakkat çekmesine delalet eder.
Dağda zikir etmek : Dağ üzerinde «Elhamdülillah» diyerek Allah'a hamd ettiğini gören kimse adil bir sultan olur.
Dağdan inmek : Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurtarır.
Dağdan taşlanmak : Kendisine dağın tepesinden taş atıldığını görse, o yerde meydana gelecek zulmün melikin kulağına kadar gelmesine delalet eder.
Dağın büyümesi : Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın himmetinin son derecesi, yolculuğu veya yeminidir.
Dağın düzelmesi : Rüyada bir dağı ve bir tepeyi herhangi bir düzeltici olmaksızın, kendi kendine düzlenmiş olarak görmek, isim veya eserin mahvolmasına, bazan da verdiği sözü yerine getirmeye delalet eder.
Meş`aril haram dağı : Rüyada bu dağı görmek, emirlere uymaya ve vasiyetleri tutmaya delalet eder. Eğer bir korkudan dolayı haber bekliyorsa, onun için emniyet hasıl olur ve hidayete erer.
Vadiden çağrılmak : Kendisine bir vadi tarafından nida edilen kimse büyük bir memuriyete nail olur.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaca çıkmak ağaçlı yol baca bacaya çıkmak Çağrılmak Çatıya çıkmak cebeli kuzah Çıkmak Dağ Dağ büyümesi Dağ gezisi dağ keçisi Dağ yolu Dağa çıkmak Dağa gitmek Dağa zor çıkmak Dağda dua Dağda ot biterse Dağda secde etmek Dağda su olması Dağdan inmek Dağın genişlemesi dar yol Değişen dağ Değişmeyen dağ düz dağ düz yol Düzlenmiş yer Güçlük Göğe çıkmak Gökdelene çıkmak Hac hac ziyareti inmek Kaleye çıkmak Keçi Kolaylık Kuleye çıkmak Mancınık taşı Meş'aril haram Minare Minareye çıkmak Müzdelife Nida etmek Ot Ot çıkması otsuz dağ Ova parçalanan dağ patika yol sakız keçisi Secde Su Su içmek susuz dağ Sükür etmek Tavana çıkmak taş atmak Taşlanmak Tepe Tepeye çıkmak toprak yol toprak üstüne secde Tırmanmak Vadi Yayla Yokuş Yokuşa çıkmak yol Yüksek Yükselmek zikr etmek Zirve Zirveye çıkmak Zorlanmak