Rüyada Deve görmek

Deve ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Arap devesi : Saf arabi olan deve de, arap olan bir erkeğe delalet eder.
Bir deve yükü meyve : Bir kimsenin rüyada kendisine verildiğini gördüğü bir deve yükü hurma veya meyve, o hurma veya meyvenin ağacına veya onların yüklendikleri hayvanlara delalet eder.
Bir kaç yük deve yünü : Rüyada birkaç yük deve yününe rastladığını gören kimse, büyük bir mala kavuşur.
Deva zahmet verirse : Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer.
Deve binmek : Bir kimse arap devesi veya başka develerden doğmuş bir deveye bindiğini ve devenin de kendisine itaat ettiğini görse o kimsenin, arap olmayan birisi tarafından ihtiyacı görülür.
Deve çobanı : Arapla yabancıdan doğmuş erkek develerin çobanı Arap,olmayan bir kavme validir.Yine çoban, raiyyeti üzerine validir ki, raiyyeti, işleri için onun yanında toplanır. Ona sığınır ve onun emrine itaat ederler.
Deve hanı : Rüyada deve hanını görmek, tekke ve mescit gibi ileri gelenlerin toplandığı, veya otel gibi yolcuların konakladıkları yere delalet eder.
Deve hanı : Deve hanında görülen genişlik veya darlık yahut yenilik ve haraplığın tabiri anlatılan şeylere aittir.
Deve satın almak : Birtakım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir ve onlara meyleder. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar.
Deve ve koyunun konuşması : Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve «ben bir rüya gördümu dediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlık veya tehlike vaki olmasma yahut onun mülkünün gitmesine delalet eder.
Deve yavrusu : Rüyada deve yavrusu görmek, şerefli ve muhterem bir çocuğa delalet eder.
Deve yükü : Bazan bu rüya, rüyayı görenin üzerinde büyük ve küçük çıbanlardan birikecek kana delalet eder.
Deve yünü : Rüyada deve yünü görmek fayda, rızık, elbise, miras veya miras olmayan mala ya da gasbedilmiş mallara delalet eder.
Deve yünü : Deve yünü, helal maldır.
Deveci : Deveci, işleri idare eden valiye, orduyu idare eden kumandana delalet eder.
Deveden hamile kalmak : Devenin kendisine hamile yaptığını gören kimseye üzüntü yahut hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar.
Deveden inmek : Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve maksadına kolaylıkla erişir.
Deveyi yularından götürmek : Erkek devenin yularından tutup bilinen bir yola sevk ettiğini gören kimse bir adamı sapıklıktan doğru yola irşad eder.
Bilinmeyen bir yola sevk ettiğini gören kimse, o adamı kötü yola sevk eder.
Bazan da erkek deveyi yuları ile sevk etmek, her işde kendisine itaat eden bir adamın işlerine sahip olmasına delalet eder.
Dişi deve : Rüyada görülen dişi deve, kadındır. Eğer o deve arap ve arap olmayan develerden doğmuş ise, o kadın arap değildir. Eğer o deve arap ve arap olmayan deveden doğmamış ise, o kadın araptır.
Dişi deve boğazlamak : Rüyada bir dişi deve boğazladığını gören kimse, yaptığı bir şeye pişman olur ve ona bir musibet isabet eder.
Dişi deve boğazlamak : Rüyada bir şehirde bir dişi devenin boğazlandığının görülmesi, o şehir halkına meşakkat ve belanın erişmesine delalet eder.
Dişi deve sağmak : Rüyada dişi bir deve sağdığını gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Evli ise erkek bir çocuğu olur.
Dişi develer : Rüyada birtakım dişi develer sağdığını gören kimseye, —zekat, sadaka ve öşür toplamak için — bir memuriyet verilir.
Dişi devesi olmak : Rüyada bir dişi deveye malik olduğunu gören kimse, evlenir. Veya uzak bir yere yolculuk yapar. Yahut bir eve veya bir yere malik olur.
Dişi devesinin ölmesi : Bir kimsenin dişi bir devesi ölse, o kimsenin hanımı ölür. Veya yolculuktan kalır. Bazan da dişi deve bağırıp çağırmasından dolayı da kavgacı bir kadına delalet eder.
Dişi deveye binmek : Rüyada dişi deveye binmek, bir kadınla evlenmeye ve cinsî münasebet yapmaya delalet eder.
erkek deve : Rüyada görülen erkek deve, üzüntüdür.
erkek deve : Yabancı ve arap devesinden türeyen erkek deve, arap olmayan bir erkektir.
Erkek deveden yapılan Kebabı yemek : Bazı tabirciler kebap edilmiş erkek deve, iyi terbiye gören ve hiç bir ayıbı bulunmayan hür bir adamın çocuğuna delalet eder.
halis arap devesi : Bindiği deve halis arap devesi ise hacca gider.
Hedveç : Rüyada hedveç görmek, kadına delâlet eder. Çünkü hedveç kadınların binecekleri şeylerdendir. Bazan da hedveç, ayrılığa delâlet eder.
Mahfe : Bazan da mahfe, kadri yüce bir kadına delalet eder.
Sehre deve girmesi : Bir kimse rüyada bir şehire bir dişi deve girdiğini görse: «Hakikat biz onlara, bir imtihan olmak üzere, o dişi deveyi gönderenlerdeniz» (Sure-i Kamer, ayet 27) mealindeki ayet işaretince, o şehirde bir fitnenin çıkmasına delalet eder.
Tüysüz deveye binmek : Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir.

Pratik yeni tabir sistemi: ahır arap çoban Arap devesi barınak Bilinen yol Bilinmeyen yol Binmek Çoban dar han Deve Deve binmek deve boğazlamak deve çobanı Deve götürmek Deve hanı Deve kebabı deve kesilmesi deve kesmek deve kurban etmek deve pişirmek deve sağmak deve satıcısı deve sürüsü deve sütü Deve yavrusu deve yemek Deve yuları deve yükü Deve yünü Deveci Deveden inmek Develer devenin ölmesi devesi olmak devesinin ölmesi Deveye binmek dişi deve dişi hayvan Erkek deva erkek deve geniş han Hamile kalmak Hamile olmak Hamilelik Han Hayvan hayvan barınağı Hayvan boğazlamak hayvan oteli hayvan satıcısı hayvan tüyü hayvanının ölmesi Hedveç Hevadiç Hurma hurma sepeti inmek Kebap konuşan deve konuşan koç konuşan koyun Kurban kesmek mahfe mahfel Meyve meyve sepeti Otel oturak Para Satmak Satın almak Sehir Sepet Söz Ticaret Tutmak Tüysüz Yabancı deve Yolda inmek Yular Yün yün taşımak Zahmet Zorluk