Rüyada Dinlemek görmek

Dinlemek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Açık söz : Eğer bir kimse kendisinin bir adama söylediği sözünün gizli olmadığını görse o kimse diğer adamın ırz ve namusunu gidermek ve onu rezil etmek ister.
Başkalarının konuşmalarını dinlemek : Rüyada başka birisine söylenen söze kulak vermek yalan söylemeye kovuculuk yapmaya ve bazan da rüya sahibine sultan tarafından isabet edecek çirkin bir şeye delalet eder.
Dinlenmek : Bir kimse rüyada kendisinin bir adama söylediği sözünü diğer bir kimse tarafmdan gizliden dinlediğini görse, eğer rüya sahibi tüccar ise yapılan bir alışverişin bozulması istenir. Eğer vali ise görevinden alınır.
Feryad ederek ağlayan kadın : Bazan da feryad ederek ağlayan kadının sesini dinlemek, tanbur, zurna ve oyun aletleriyle yapılacak düğün cemiyetine delalet eder.
Güzel sözler seçmek : Bir adam birtakım sözler işitip bunlardan en güzellerini seçerse müjdeye nail olur.
Güzel sözlere uymak : Bir kimse kendisinin bir takım çeşitli sözleri dinlediğini ve onların güzel olanlarına uyduğunu görse müjde ve sevince nail olur.
Işitmek : Tabirci, sen rüyada konuşulan şeylerin işitilmesini tabirde muteber tut ve ondan rüya sahibine uygun olanını söyle.
Kuranı kerimi dinlemek : Rüyada Kur'an-ı Kerim'i veya Resulullah (S.A.V.) hakkında söylenen kaside ve methiyeyi yahut kendisine yapılan bir hitabeyi dinlemek hidayete ve Allah'ü Teala'ya (C.C.) yönelmeye delalet eder.
Kötü şey dinlemek : Eğer zikredilenlerden başka bir şey dinlese o kimsenin durumu ve kötülükleri hakkında Cenab-ı Hakkın (C.C.) «Eğer onları doğru yolu göstermeye çağırsanız duymazlar» (Sure-i A'raf, ayet 198.) buyurmuş olduğu müşrik ve inatçıların durumu gibi olur.
Sağır taklidi yapmak : Bir kimse rüyada kendisi işittiği halde, kendisini işitmez gösteriyor görse yalan söyler ve her zaman yalan söylemeyi adet edinir.
Ölüye ağlayanları dinlemek : Bu ağlamayı dinlemek, kötü ve çok çirkin bir koku çıkan pis bir yeri açmaya delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Ağlayanları dinlemek Ağlayanları izlemek Ağıt yakmak Dinlemek Dinlenmek ezgi dinlemek Feryad etmek Gizli söz dinlemek Güzel söz ilahi dinlemek işitmek Kadın Kadın sesi kapı dinlemek kaside dinlemek Kulak misafiri olmak Kuran dinlemek kuran okumak Kuranı kerim Sağır sağır taklidi yapmak Sarkı dinlemek seçmek Söz dinlemek türkü türkü dinlemek Ölü üzerine ağlamak şarkı