Rüyada Dişler görmek

Dişler ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ağrısız diş düşmesi : Dişleri ağrımadan birbiri ardmca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere delalet eder. Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsm evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına delalet eder.
Bir dişinin düşmesi : Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir şahsa olan borcunu öder. Veya herkese olan borcunu tamamen öder.
Birkaç dişinin düşmesi : Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder.
Diş ağrıması : Rüyada dişlerinden birisinin ağrıdığını gören kimse o dişin temsil ettiği akrabasından kötü bir söz işitir, veya o akrabası ona dişindeki ağrının şiddeti kadar bir muamele yapar.
Diş kamaşması : Rüyada diş kamaşması, aile, evlad, zevce ve ortaklar gibi dişlerin kendilerine delalet ettiği kimselerden gelecek hainliğe veya hayvanat ve erkek çocuklarda meydana gelecek afet ve şiddete delalet eder. Bazan da, rüyayı gören, ailesine, rüya sahibi ile bozuşmalarını icabettiren bir üzüntü sokar,
Dişler : Üst çenede ve göz hizasında bulunan dişler erkeklere, alt çene ve sakal hizasında bulunan dişler de kadınlara delalet eder. Bir kimse, rüyada bu dişlerin birinde gördüğü artma, kuvvete, beyazlık ve güzellik ise, o kimsenin, o dişinin ifade ettiği kimseden göreceği ferahlık ve sevince delalet eder.
Dişlerin düşmesi : Rüyada bir kimsenin dişlerinin düşmesi, akranlarından daha fazla ömrünün olmasına delalet eder.
Dişlerin düşmesi : Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine delalet eder.
Dişlerin düşmesi : Rüyada düştüğü görülen dişler, mal veya kendisinde meydana gelecek noksanlığa delalet eder.
Dişlerinden birisini kaybetmek : Rüyada dişlerinden birisini kaybettiğini gören kimsenin kabile ve aşiretinden birisi gurbete gider.

Kaybettiği dişini bulduğunu görse, gurbete giden şahıs gelir.

Eğer bulamazsa o kimse bir daha gurbetten dönmez.
Düşen dişlerin kaybolması : Bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kaybolduğunu gören kimsenin akranlarının ölümüne ve aile halkının hastalanmasına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağrı Ağrısız Ağız Beyaz diş Çürük diş Diş Diş ağrıması Diş ağrısı Diş beyazlığı Diş bulmak Diş çektirmek Diş çıkması Diş düşmesi Diş dökülmesi Diş kamaşması Diş kaybetmek Diş kaybolması Dişini bulmak Dişler Dişlerin düşmesi Dişlerin kaybolması Insan dişi Kamaşma Kayıp Köpek dişleri Üst çene dişleri