Rüyada eşinin ölmesi görmek

eşinin ölmesi ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ölüm iddeti : Ancak rüyada beklediği iddet ölüm iddeti ise, kati olup, tereddüt ve geri dönme ihtimali olmayan boşanmaya delalet eder. Veya bir adamın yahut çocuk veya anasının ya da nikah nimetini kaçırmadan dolayı üzüleceği ve iddeti zamanınd'i matem tutarak zinet, elbise, güzel koku vs. gibi şeyleri kullanmaktan menolunmasını gerektiren kocasının ölümüne delalet eder.(*) iddet: Ölüm veya kocasından ayrıldıktan sonra baki kala« nikah izi-ılerinin sona ermesi için şer'an tayin edilmiş bir müddet demektir ki, bu müddet sona ermedik ;e zevce başkasıyla evlenemez.

Pratik yeni tabir sistemi: Adet iddeti boşanma iddeti boşanmak eşinin ölmesi Iddet beklemek ölüm iddeti