Rüyada Göz kapağı görmek

Göz kapağı ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Göz kapağı : Rüyada gözkapağı, acı ve hastalıklardan uzak olan bütün insanlar ve hassaten kadınlar için iyi bir rüyadır.
Göz kapağı kenarı : Rüyada görülen göz kapağının kenarı, dinî korumaya delâlet eder.
Göz kapaklarının kenarlarının beyaz olması : Rüyada göz kapaklarının kenarlarının beyaz olduğunu görse, o kimsenin dininde güzelliğine delâlet eder.
Gözkapağı : Görülen gözkapaklarında et az olur veya yara ve çıban olursa, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Gözkapakları : Gözkapakları, silâh gibi insanın kendisiyle korunduğu şeye ve kendisinden kötülükleri menedip terbiye eden hocasına delâlet eder.
Gözkapakları : Bazan gözkapakları, erkek ve kız itardeşlere, karı koca ve evlâda kapının iki halkalarına, sandık ve hazineye, perdeci ve bekçiye, köle ve hizmetçilere, sur gizliyenlere, emanet sahiplerine, hasta vb kızgınlığa delâlet eder.
Gözkapakları : Gözkapakları karı - kocaya delâlet ederse, üst kapak erkeğe, alt kapak da kadına iki kapak arasmda meydana gelen çapak v.s. gibi şeyler de çocuğa delâlet eder.
Gözkapakları : Gözkapaklarının, gözün akmasmdan ve akıp durmasından ötürü göze arız olan zayıflık, temizlik ve güzellik, göz kapaklarının delâlet ettiği kimsenin halinin güzelliğine delâlet eder.
Gözkapakları : Gözkapakları bulutlara, gözyaşları da yağan yağmura benzetilmiştir.
Gözkapaklarını hayal etmek : Bir kimse, iktidarlı olan bir zatın gözkapaklarının yüzünde canlandığını görse, o zatın, rüyayı gören timseye kızıp buğzetmesi veya kızmasını gerektiren bir şeyine muttali olmasına delâlet eder.
Gözkapaklarının zayıf olması : Gözkapaklarında görülen zayıflık ve fersizlik, hürmetin noksanlığına ve ilimsizliğe delâlet eder.
Gözyaşları : Gözyaşları nokta gibidir. Gözkapaklarında olan kirpikler onlara gelecek eziyet veren halleri defetmesine delâlet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Göz Göz kapağı Göz kapağı kenarı göz kapakları Gözkapakları gözyaşları Gözyaşı gözün kenarı gözünden yaş gelmesi kapak kirpik Zayıf gözkapağı