Rüyada Hatip görmek

Hatip ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Beyaz elbise giymek : Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur.
Hatip : Rüyada hatip, temizliğe, tevazu etmeye, günahlardan tevbeye, ağlamaya, adın yüceliğine, uzun ömre, mü'minlerin emirine ulaşmağa delâlet eder.
Hatip : Hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye delâlet eder.
Hatip : Yine hatip görmek, ferahlığa ve hac mevsiminde toplanmaya delâlet eder.Kocası olmayan bir kadın rüyada hatip görse, hatip olan birisiyle evlenir;Bekâr oları bir erkek rüyada hatip görse, evlenmek için gayret sarf eder.
Hatip olmak : Kendisinin hatip olduğunu gören kimse, bir memuriyete lâyıksa haline uygun bir memuriyete tayin edilir.
Hatip olmak : Eğer rüyada hitabetin şartlarını yerine getirmeye çalışsa, tayin edildiği hizmette yardım görür.
Hutbe okumak : Hac mevsiminde hutbe okuduğunu görse ve buna da ehil değilse yahut ailesinden buna ehil bir kimse de olmasa, rüya sahibinin adaşı yahut halktan kendisine benzeyen kimse hakkmda tâbir edilir. Yahut rüyayı gören bazı belâya düşer. Yahut ismi iyi olarak yayılır.
Hutbeyi güzel okumak : Hutbeyi güzel okuduğunu ve lâyıkı veçhile insanlara namaz kıldırdığını ve tamamladığını, halk da hutbesini güzelce dinlediklerini görse, itaat edilir bir vali olur ve halk kendisine itaat eder.
Namazı tamamlamamak : Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetinden azledilir.
Nebiler : Nebileri görmek, hakim, hatip, maliyeci veya terbiyecilere de delalet eder. Çünkü onlar halkı Allah (C.C.)'a yöneltmektedirler.
Siyah elbise giymek : Siyah elbise giyse fakat hutbe okumasa, yahut rüyada otursa o kimse arkadaşları üzerine yükselir, yahut rüsvay olacağı bir âfete düşer.
Vaiz : Rüyada vaiz görmek, üzüntü, ağlama ve birbirini takip eden üzüntü ve kedere delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Alim bakan Başbakan beyaz beyaz cübbe Cumhurbaşkanı Cübbe devlet bakanı Elbise Giymek güzel okumak Hac hac mevsimi Hafız Hakim Hatip Hatiplik Hitabet hitabetin şartları hoca hutbe hutbe okumak imam konuşmacı Konuşmak maliyeci Namaz Namaz kılmak namazı bitirmemek namazı yarım bırakmak Nebi Siyah siyah cübbe Siyah elbise Sohbet Sohbet etmek spiker sunucu terbiyeci vaaz etmek vaaz vermek Vaiz