Rüyada Insan vücudu görmek

Insan vücudu ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Cesed : Rüyada cesed, insanın, cesedi mesabesinde olan elbise, zevce, mesken, sevgili ve evlad gibi şeylere, sultan, amir ve efendi gibi kendilerine iltica ettiği kimseler üzerine delalet eder.
Cesedini kazmak : Tırnağı ile cesedini kazdığını gören kimse, akrabalarından halini gözetmelerini talep eder ve onlardan güçlüklerle karşılaşır.
Cesedinin demir olması : Cesedinin demir ve balçıktan olduğunu görse ölür.
Cesedinin yılan olması : Cesedinin yılan cesedi olduğunu görmek, rüyayı görenin herhangi bir kimse için gizlediği düşmanlığını aşikareye vurur.
Güzel ceset : Cesedin güzelliği, temizliği ve kuvveti, tabirde zikri geçen kimse-erin hallerinin güzelliğine delalet eder.
Insan cildi : Insan için cild, baba ve anasından, sultan ve malından, ev ve elbisesinden, hanım ve arazisinden sıhhat ve hastalığından, ibadet, iman ve şirkinden ibarettir.
Insan vücudu : Bazen de sevmediği ve karşılaşmayı kerih gördüğü kimse ile bir arada toplanmaya delalet eder.
Kaşınmak : Kaşınmasıyla uyuzun sükunet bulduğunu gören kimse, büyük hayra nail olur.
Kuyruklu olmak : Koyun ve koç gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin bir çocuğu olur ve koyun ve koçla geçimini temin eder.
Uyuzunu kaşımak : Cesedinde-ki uyuzu kaşıdığını ve kaşıntının dinmediğini görse, ehil ve akrabasından giriftar olacağı mihnet ve meşakkate delalet eder.
Vücudun bakımlı olması : Vücudun semizlik ve büyüklüğü malın ve şerefin ziyadeliğine, zayıflık ve zebunluğu ilim ve malm noksanlığına delalet eder.
Vücudunda fazlalık olması : Zararsız olarak vücudunda fazlalık olduğunu görenin, üzerindeki nimetler ziya deleşir.
Vücut temizliği : Bedenin temizliği ve kuvvetliliği, din ye insanın kuvvetliliği ve metaneti ile tabir edilir.

Pratik yeni tabir sistemi: Bakımlı olmak balçık ceset Beden bedenini kaşımak büyük vücut cesdini tırnaklamak cesedin demir olması cesedini kazmak Ceset cesetin değişmesi cesetin yılan olması Cild Demir cesed Deri Güzel ceset güzel ölü güzel ölüm Insan Insan bedeni Insan cildi Insan vücudu kaşımak Kaşınmak koç Koç kuyruğu Koyun koyun kuyruğu kuvvetli beden Kuyruklu olmak temiz beden temiz vücut toprak ceset Tırnak Uyuz uyuz olmak uyuzu kaşımak Vücudunda fazlalık olması Ölmek Ölü ölü yılan