Rüyada Ip görmek

Ip ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ağaçla ip bükmek : Fakat ipi bir ağaç üzerine bükse yahut ona sarsa, o kimse yolculuğa çıkar.
Birinden ip almak : Eğer o kimseden ip aldığını görse rüya sahibi ondan ümidini keser ve aralarmda düşmanlık ve buğz meydana gelir.
Bostan ip bükmek : Bostan üzerinde ip görmek, sihir ve sihir gibi şeylerden çirkin amele delalet eder.
Gökten sarkıtılan ip : Gökten sarkıtılan ip, Kur'an'-dır.
Ip görmek, izzet ve mevkidir.
Ip : Rüyada ip, ahd ve misaktır.
Ip : Ip, sihire de delalet eder.
Ip : Ip, ancak dindir. Bundan dolayı bir ipe tutunduğunu gören, Allah'ın ipi olan hak dine yapışmış kimsedir.
Ip : Bazı tabirciler, rüyasında ip gören yolculuk yapar, dediler.
Ip : Ip sebelerden biridir.Eğer ip boynunda, omuzunda, arkasında yahut belinde olursa, nikah, vesika, adak, borç, ortaklık veya emanet sebebiyle üzerine yapüa-cak bir sözleşmeye delalet eder.
Ip büken dolap : Ip ve iplik bükülen dolap, temiz rızık ve bekar için evlenmek ve güzel bir hayattır.
Ip bükmek : Ip büktüğünü gören kimse yolculuğa çıkar.
ip bükmek : Bazen de ip bükmek işlere ve şirkete ve nikah için son derece ısrar etmeye delalet eder.
Ip bükmek : Bir kimse rüyada kamış, urgan veya ip büktüğünü görse, o kimse mutlaka yolculuğa çıkması gerekir. Eğer bükdüğü şey ince olursa o kimsenin gideceği yer ucuzluk ve bolluk olur. Eğer ip ve urganı bükmek, kendisine kolay geliyorsa, onun yolculuğu da rahat geçer.
Ip büküp boyna atmak : Ip büküp birisinin boynuna atsa evlenmeye delalet eder.
Ip ve urgan bükmek : Bazen de ip ve urgan bükmek, işini sağlam yapmaya veya şirket kurmaya ya da nikaha delalet eder.
Iple boğulmak : Eğer boğacak ip kendisini fazlaca sıkmışsa, o kimse o emanet ve velayetten menfaatlandığı şeyin bedel ve ücretiyle aranır.
Iple sarkmak : Bir kimse rüyada, evin veya duvarın üstünden bir iple aşağıya sarktığını hatta yere de indiğini görse, zühd ve takvayı tercihle haram olan şeylerden içtinab eder.
Ipler : Ipler hiledir.
Iplik : Rüyada iplik, delil ve şahiddir.
Iplik eğirmek : Bir kadın rüyada acele olarak iplik eğirdiğini görse, kaybolmuş bir kimsesi gelir.
Kendine ip bükmek : Ipi kendisi için büktüğünü görse, yolculukla beraber bir vilayete vali olur.
Kuyudan su çıkarmak : Bir kimse bir mahalle veya bir ev ve bir köyde eski bir kuyu görse, oradan gelip geçenler o kuyudan ip ve kova ile su çıkarıp içseler, o yerde geçimlerinde kendisinden istifade ettikleri bir kadm veya kadirim kocası veya kıymet ve işlerine nezaret eden bir kimsesine ve bu işte onun için güzel isim ve medh edilmesine delalet eder.
Kıl yün ip : Eğer, ip, kıl ve yünden ise o velayet t'in velayetidir. Yahut din için ticarettir.
Pamuk eğiren kişi : Rüyada gerek erkek ve gerekse kadın olsun pamuk ve bu gibi şeyleri eğiren kimseyi görmek, misafire delalet eder. Çünkü iplik eğirmek yolculuğa delalet eder.
Sakalı ip yapmak : Rüyada sakalını yolup ip yaptığını gören kimse yalan yere şahitlik yaparak rüşvet alır.
Sarık bükmek : Rüyada sarığı veya ipi bükmek yolculuğa delalet eder.
Urgan düğümlemek : Bir kimse rüyada bir urgana veya bir ip ya da bir keseye düğüm vurduğunu ve onu çözmeye çalıştığı halde çözemediğinden canının sıkıldığını ve tanımadığı bir insanın onu çözdüğünü görse, sultan tarafmdan vuku bulacak sıkıntı ve kedere delalet eder.
Yular sapı : Rüyada yular sapını görmek, hayır veya şerre inkiyad etmeye delalet eder.
Yün iplik : Yünden ise, rüyayı gören Müslümandır.

Pratik yeni tabir sistemi: Acı çekmek Ağaç Arka aşağı sarkmak Bahçe Bel Boğulmak Bostan Boyun Bükmek Çelik halat Dokumacı dolamak duvardan atlamak Düğümlemek eğirici eğirmek Erkek Eski kuyu gem gökyüzü Halat halat bükmek Idam edilmek Idam ipi Insan Intihar etmek Ip ip almak ip bağlamak ip bükmek ip dokumak ip dolamak ip düğümlemek ip eğirmek Ip fabrikası Ip ile aşağı sarkmak ip ucu Ip yapmak Ip örmek Iple boğulmak Ipler Iplik Iplik eğiricisi Iplik eğirmek Kadın kamış bükmek Kese keseye düğüm atmak keseyi bağlamak kova kuyudan su çekmek Kıldan ip Omuz Pamuk pamuk eğirmek Sakal Sakal yolmak sap sarkmak Sarkıtmak sarmak sarık sarık dolamak su çıkarmak Su dolabı Su içmek su ikram etmek Su kuyusu Sıkmak Tarla Tekstil Tekstil fabrikası Urgan urgan bağlamak urgan bükmek urgan dolamak urgan düğümlemek Yolmak Yular Yular sapı Yün Yün iplik Yünden ip