Rüyada Kale görmek

Kale ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Hendek : Eğer kale ilme delâlet ederse, hendek onda olan ve onun bekçisi bulunan âlimlere delâlet eder.
Hendek : Kale kadına delâlet ederse hendek o kadının velisidir.
Hendek : Eğer kale çocuğa delâlet ederse, hendek o çocuğun babası veya anasıdır.
Kale yarmak : Rüyada kale gibi metin ve müstahkem mevkileri delmek, henüz kocaya varmamış bekar kızlara kasdetmeye, memleketin etrafını dolaşıp haber araştırmaya, mal ve aile halkının gidişatının bozulmasına delalet eder.
Kalenin burcuna çıkmak : Bir kimse rüyada kendisini kalenin burcunda olduğunu görse, o kimse kendisini arzu eden adamdan emin olmaz. Eğer hasta ise vefat eder.
Manastır : Rüyada manastır görmek, gören kimse için sevimli ve soylu bir kadınla evlenmeye veya kaleye delalet eder. özellikle bu rüyayı düşmanla harbeden bir melik görürse, bazan da düşmanına galip gelmeye delalet eder.
Sur kapıları : Rüyada büyük sokak veya sur kapılarının tabiri, şehir ve kasaba kapılarının tabiri gibidir. Bundan dolayı bir kimsenin gündüz vakti bu kapılan kapanmış olarak görmesi, şehrin kapılarının kapanmasını icab ettirecek bir surette şehirde bir hadisenin olmasına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: beton yarmak Burç büzük kapı Çıkmak Delmek duvar delmek ev delmek Hendek Kale kale burcu kale delmek kale kapısı Kaleye çıkmak Kapı Manastır Okul Sur Sur kapıları sur kapısı Yarmak