Rüyada Kan görmek

Kan ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Buğday ekip arpa bitmesi : Buğday ekip arpa bittiğini gören kimsenin görünüşü içinden hayırlıdır. Kan bittiğini görse faiz yer.
Burun kanı : Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa delalet eder. Zira rahimde çocuk nutfeden sonra pıhtılaşmış kandır.
Burun kanı : Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer burnundan yüz otuz dirhem veya ikiyüz altmış dirhem kan aksa ve bu kanın kendisine menfaat getirip beden ve din sıhhatine alamet olacağını rüya sahibi düşünürse, o kimse günah ve vebalden uzak olarak dini sağlam olur.
Burun kanı : Kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimse zengin olur. Çünkü kuvvet adamın zenginliğidir.
Burun kanı elbiseye bulaşırsa : Burnundan akan kanı elbisesine bulaşırsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder.
Idam edilmişin etini yemek : Idam edilmiş bir kimsenin etini yediğini, ondan kan çıktığını ve yediği yerin belli olmadığını gören kimse, sultanın adamlarından birinin gıybetini yaparak günahkar olur. Kan çıktığından dolayı da, gıybet olunan adam sevap kazanır.
Kan akacak derecede birine vurmak : Kan akacak derecede birisine vurduğunu görmek, sinirlenmeye delalet eder. Bundan dolayı rüyada kendisine vurulduktan sonra kan akan bir yara olduğunu gören kimse, sinirleri ve haline uygun düşmeyen bir söz söyler veya şiddetli bir hastalığa yakalanır.
Kan aldırmak : Iğnecinin kendisinden kan aldığını gören kimse bir kan veya ci-hadla mazlum ise öldürülür.
Kan alıcı : Rüyada kan alıcıyı görmek, herkesi kötüleyen bir adamdır.
Kaşınırken vücudunun kanaması : Kaşınan yerde şiş, kan, irin ve sarı su gibi şeyler olursa kaşıyan kimse kasman hakkında bir söz söyler ve kaşınmış olan kimse mala nail olur.
Kelle : Bazan Ca. onu görmek, ölüme yahut sıkıntılara düşmeye, eğer sattığı kelle tanınmıyor yahut kılları ve boynuzları kanlı ise, alimlerin yok olması/a ve 'reislerin cimriliğine delalet eder. Özellikle onlara hakim ve satıcısı bulunan kimse tanınmıyor veya şiddet sahibi birisi ise, kelleci şehirlerinde kendileri için kıymet ve şerefli olan halkın reislerinin malikidir.
Kendine kan akacak derecede vurulması : Rüyada hasta olan bir kimsenin kendisine kan akacak derecede vurulduğunu görmesi, o hastanın ölümüne delalet eder. Bu rüya sağlam kimseler için, rızka delalet eder.
Kıçtan kan ve pislik çıkması : Her ne zaman kıçtan kan ve pislik çıktığını görse, çıkan kan ve pisliğin nisbetince ondan mal çıkmasına delalet eder.
Oluklardan kan akması : Eğer oluklardan kan aksa, o şehir halkının kanlarını akıtacak düşmana delalet eder.
Sağlam dalak : Rüyada dalağının sağlam olduğunu gören kimsenin, mal koyduğu ambarı sağlam olur ve sevince erer.
Sah damarının yanındaki damarlardan kan akması : Rüyada bu damarlardan kan aktığını gören kimsenin, öleceğine delalet eder.
Uçkurun kan olması : Uçkurunun kan olduğunu gören kimse hanımı yüzünden bir kimseyi öldürür. Veya onun hanımını öldürmesi için o kimseye yardım eder.
Yürek damarı : Rüyada görülen yürek damarı, kişinin can, ruh ve kalp kanıdır. Çünkü yürek damarı, omurilik, kalp ve boyun arasında olan bir damardır. Ferahlık, sevinç ve üzüntülerin de menşeidir.

Pratik yeni tabir sistemi: Arpa Arpa bitmesi Arpa çıkması Asılmak avret yerinden çıkan pislik boğazının kesilmesi boynunun kanaması boynuzlu kelle boyun damarı Buğday Buğday ekmek Bulaşmak Burun Burun akması Burun kanaması Burun kanı can damarı Çift sürmek Çiftçilik Dalak Damar Damarlar dayak dayak atmak dayak yemek dövmek Elbise Et yemek hemşire iç organlar Idam Idam edilmek Iğneci inek kellesi Insan eti yemek irin kalçadan çıkan kan kalp kalp damarı Kan Kan akacak derecede vurmak Kan akması kan akıtmak Kan aldırmak Kan alıcı Kan bitmesi Kan çıkması kan kaybetmek kan vermek Kanama Kanlı et kanlı kelle kanlı küvet Kanlı oluk Karın kaşımak keçi kellesi Kelle Kelleci koyun kellesi kuzu kellesi Kıç kıçının pis olması kılcal damar kıllı kelle laborant mide Oluk omurilik omurilik damarı Organ Pislik ruh Sah damarının iki tarafında bulunan damarlar sarı su Sümük tahlil yaptırmak Uçkur Uçkurun kan olması Vurmak vurulmak Vücudundan kan çıkması vücudunun kanaması yaralanmak yaranın sulanması Yürek damarı şah damarı şişlik