Rüyada Merdivenden inmek görmek

Merdivenden inmek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Merdivenden inmek : Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner.
Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır.
Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan vedünyanın mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.
Merdivenden inmek : Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı indiğini görse, o kimsenin ticaretinde düşüklük meydana gelir, artık kar edemez.
Yüksekten inmek : Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: aşağı inmek Aşağıya inmek Basamak eski merdiven inmek kürsüden inmek Merdiven Merdiven basamakları Merdivenden inmek Yüksekten inmek