Rüyada Namaz kılmak görmek

Namaz kılmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Allahın rızasına uygun hareket etmek : Böyle bir rüya görmek, iyi arkadaşlarını sevmeye ve kötülerini terketmeye delâlet eder.
Cenaze namazı kılmak : Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder.
Cuma kılmak : Kendisi evinde ve dükkanında olduğu halde, insanların Cuma mescidinde Cuma namazını kıldıklarını, tekbir, rükû, sücud, teşehhüt ve selam seslerini duyduğunu, insanların Cumadan döndüklerini zannettiğini gören kimse, bir şehir veya nahiyenin vali ve emri ise işinden çıkarılır.
Cuma namazı kılmak : Cuma namazını kıldığını gören kimse, mal ve rızk talebinde bulunduğu halde bundan imtina ile bir yere yolculuk yapar ve talebine nail olur. Eğer o kimsenin sultanla bir ilişkisi ve yakınlığı varsa, bir şeyle emredilir. Yahut ondan bir ihtiyacın görülmesi istenir, o da buna muvafık olur.
Cuma namazı kılmak : Cuma namazını kıldığını gören kimsenin arzu ve istekleri yerine gelir.
Cuma namazı kılmak : Cuma gününde olduğunu veya Cuma namazım kıldığını gören kimse yakında gamdan halas olarak sevineceği dostu ve sevdiği ile toplanacağına arzu ettiği ihtiyacının meydana geleceğine delalet eder.
Cünup namaz kılmak : Cünüp olarak namaz kıldığım gören kimse ibadet için yolculuğa çıkar. Bazıları da, o kimsenin dini bozuk olur, dediler.
cüzzam hastalığı : Namazda olduğu halde cüzzam hastalığına yakalanmış olduğunu gören Kur'anı unutur.
Doğuya dönüp namaz kılmak : Rüyada doğuya doğru namaz kıldığını gören kimse, Kaderiyecile-rin görüşünü doğru bulur ve Hıristiyanların görüşüne uymayı tercih eder. Çünkü doğu, Hıristiyanların kıblesidir.
Dua ezberlemek : Duayı ezberlediğini gören kimse izzet ve keramete nail olur.
Cuma namazını kıldığını gören kimse izzet ve keramete nail olur.
Farklı yönde namaz kılmak : Üzerinde beyaz bir elbise bulunduğu halde kıbleden başka bir yöne namaz kıldığını, doğru ve düzgün bir şekilde de Kur'an okuduğunu gören kimse, hacca gider.
Farz namazı kılmak, : Rüyada farz namazı kılmak, sözünde durmaya ve küstüğü biri siyle barışmaya delâlet eder.Eğer rüyayı gören imam olursa, tazminat öder. Yahut borçlanır. Eğer imama uymuş birisi ise, başkasına yük olur.
Ibrahim a.s mın makamında bulunmak : Bir kimsenin rüyada Ibrahim (A.S.)'ın makamında bulunduğunu veya o tarafa namaz kıldığını görmesi «Orada apaçık alametler ibrahim'in makamı vardır.» (Sûre-i Al-i Imran, ayet 97) mealindeki ayet işaretince, o kimsenin dini koruyan tam bir Müslüman olduğuna ve hacca gideceğine delalet eder.
Kabe'yi arkasına almak : Eğer Kabe'yi arkasına almış ise, o kimsenin masiyet ve büyük günahlar işlediğine veya yalan yere yemin ettiğine yahut namuslu bir kadına iftira ettiğine, kötü şeylerden kaçınmadığına ve hukukullahı muhafaza edemediğinden Müslümanlığı terketmesine ve ona riayet etmemesine delalet eder. Çünkü mecusiler her türlü haramı işlemek için kendilerine kolaylık göstermişlerdir.
Kıble aramak : Bir kimse rüyada kıbleyi bilemediğini veya kıbleyi aradığını, ancak hangi tarafta olduğunu bilemediğini görse, o kimsenin dininde hayrette olmasına delalet eder.
Kıbleye arkasını dönmek : Rüyada kör olduğunu ve arkasını kıbleye döndüğünü gören kimsenin delalet içinde bulunduğuna delalet eder.
Kıbleye dönmek : Doğru olarak Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, dininin doğru olduğuna delalet eder.
Mescidi aksada namaz kılmak : Mescid-i Aksa'da Kıbleden başka yöne namaz kıldığını gören hacceder.
Mihtapta namaz kılmak : Bir kimsenin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi, o kimse için müjdedir. Eğer rüyayı gören kadın ise, erkek bir çocuk doğurur.
Namazda güneydoğu dönmek : Yönü güneydoğu, tarafına ise, bid'atçı ve batıl şeylerle meşgul olan birisi olduğuna delalet eder.Çünkü doğu, Hıristiyanların kıblesidir. Haça tapmak ise, batıldır.
Namazı tamamlamamak : Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetinden azledilir.
Rüku etmek : Bir kimse rüyada, rüku ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah Teala Hazretleri için huşuda bulunur.
Secde etmek : Bir kimse rüyada, rükuya vardığını ve secde ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah için tevazu eder ve boyun eğer.
Secde etmek : Allah-u Teala Hazretlerinin (C.C.) hudutlarını ve farzlarını yerine getirir.
Sola selam vermek : Sağ tarafına selam vermesi, bazı işlerinin iyileşmesine ve sol tarafa selam verip sağ tarafına selam vermemesi de, işlerinin bir kısmının çıkmaza girmesine ve kendisinin de sıkıntıya düşmesine delalet eder.
Teşehhüt : Namazda tahiyyatta oturup, kelime-i şehadeti okuduğunu gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve ihtiyacı karşılanır.
yanlış yönde namaz kılmak : Rüyada yanlış yönde namaz kıldığını gören kimsenin, mezhep ve itikadı bozuk, insanlara iftira eden ve günah işlemeye çok cesaretli olduğuna delalet eder. Çünkü o kimse, bu haliyle Yahudilerin mezhep ve gidişatına muvafakat etmiş olur.
Zilhicce ayına ulaşmak : Rüyada Zilhicce ayında olduğunu veya kurban kestiğini veyahut kurban bayram namazı kıldığını gören kimsenin, bu rüyası borçlarını ödemesine, yaptığı adakları yerine getirmesine, tövbe etmesine ve sapıklıktan sonra hidayete erişmesine delalet eder.
öğle namazı kılıp bitirmek : Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir. Dünya ve ahiret işlerinde istediği her şeyde kendisine yardım edilir.

Pratik yeni tabir sistemi: Allah'ın (c.c.) rızasına uygun hareket etmek Arkaya dönmek Bakkal bayram naması kılmak bayram namazı Beyaz elbise camiye gitmek cenabet Cenaze Cenaze merasimi Cenaze namazı Cuma Cuma günü Cuma kılmak Cuma namazı Cuma namazı kılmak Cünup namaz kılmak Cünüp Cüzzam cüzzam hastalığı Doğu Dua Dua etmek Dua ezberlemek Dükkan Farklı yön Farz namazı günahtan kaçmak Güneydoğu Hacca gitmek Hasta olmak Hastalık Hatip Hayır işlemek ibadet etmek Ibrahim a.s Ibrahim peygamber iyilik yapmak Kabe Kabe tarafı Kabe'de ibrahim (a.s.) in makamı Kabeye dönmek kelimei şehadet okumak kudüste namaz kuran okumak Kurban Kurban kesmek Kıble Kıble aramak kıbleye durmak Kıbleye dönmek kıbleye dönmemek Kıbleyi bilememek Kıbleyi bulamamak Kör olmak Körlük makam Market Mescid-i aksa mescidde namaz Mihrap Namaz Namaz kılmak Namaz kılınan yön Namaz selamı Namaz yönü Namaza gitmek namazda kelime-i şehadet okumak Namazı bitermek namazı bitirmek namazı bitirmemek namazı yarım bırakmak peygamber makamı rukua gitmek Rukü rükua eğilmek Secde Secde etmek secdeye varmak Sola selam vermek tahıyyatta oturmak Tekbir Ters dönmek Teşehhüt Ticaret Yanlış kıble Yön zekat vermek Zilhicce ayı öğle namazı Ölü