Rüyada Ölmek görmek

Ölmek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Beygir ölmesi : Beygirinin öldüğünü gören kimsenin hanımı ölür.
Beygirin zayi olması : Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük ve bühtan eder.
Boğulmadan ölmek : Eğer boğulmadan ölürse, o kimse muzdarip ve fakir olur.
Cesedinin yılan olması : Cesedinin yılan cesedi olduğunu görmek, rüyayı görenin herhangi bir kimse için gizlediği düşmanlığını aşikareye vurur.
Ceviz ağacından düşmek : Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, kaba bir adamın veya melikin kapısı önünde öldürülür.
Dünyayı terk etmek : Dünyayı terkettiğini gören kimse hanımını boşar.
Feryad ederek ölmek : Rüyada feryad ettiğinden öldüğünü gören kimse, fakir olur ve borçlarını sahiplerine ödeyemez.
Müşriğin dirilmesi : Müşriklerden birisi kendisini, öldükten sonra dirildiğini görse Müslüman olur.
Ruhun cesedden çıkarılması : Rüyada ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, emanetleri sahiplerine vermeye veya hastanın hastalığından yahut hapis kimsenin hapislikten kurtulmasına delalet eder.
Ruhun cesetten çıkarılması : Bazan ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, rüya sahibinin görüşemediği kimselerle görüşmesine delalet eder.
Sehid olmak : Allah yolunda öldürüldüğünü görmek, rahat ve sevince ve kolaylıkla rızka nail olmaya delalet eder.
Yaşarken ölü olmak : Sağ olan bir kimsenin rüyada ölü olduğunu görmek, o kimsenin hayatında elde edeceği nasibidir, ölü olan bir kimse, rüyada sağ görülse, o ölü ahirette büyük bir nasibe nail olur. Zira bir şey kendi zıddının güzelliğini ortaya koyar.
Öldüğü halde asılmak : Rüyada ölü bulunduğu halde yine idam edildiğini gören kimse, dini bozulmakla beraber dünyada şeref ve yüceliğe erişir.
Öldükten sonra dirilmek : Eğer öldükten sonra dirilmiş ise, fakir olur ve Allah Teala (C.C.) Hazretleri onun bedelini verir ve zengin olur.
Ölmek : Rüyada ölmek, evin yıkılmasına delalet ettiği gibi, evin yıkıldığını görmek de, ev sahibinin ölümüne delalet eder.
Ölüm : Bazen de , rüyada ölüm; aşka ve sevgiliden uzaklaşmaya delalet eder. ölümden sonra hayat, aşıkın maşukuna kavuşmasıdır.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaçtan düşmek Asılmak bağırarak ölmek Bağırmak Beygir Beygir ölmesi Boğmak Boğulmadan ölmek Boğulmak cesed Ceset cesetin değişmesi cesetin yılan olması Ceviz ceviz ağacı Cihad Dirilmek Dünya Dünyadan ayrılmak Düşmek Ev yıkmak Feryad etmek Feryat Hayat Idam Idam edilmek Idam olmak Insan vücudu kaybetmek Muhabbet Müslüman olmak ruh Ruhun bedenden çıkması ruhun çıkması ruhunu teslim etmek Sehitlik yaşamak Zayi olmak Zıt şeyler Öldükten sonra dirilmek Ölmek Ölü ölü olmak ölü yılan Ölüm şehit olmak