Rüyada Ölü görmek

Ölü ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Besmele yazmak : Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve sanattan hissedar olmaya,
ölü kimsenin bunu yazdığım görmesi ise Allah'ın rahmetinde olduğuna delalet eder.
Bazen besmeleyi yazmak ziraatta kazanç ve berekettir.
Cenaze : Bazı tabirciler, cenaze münafık bir kimsedir ki, onun elinden kötü ve fasit bir kavim helak olur dediler.
Cenaze namazı kılmak : Bir cenaze üzerine namaz kıldığını gören kimse Allah için bir kavimle kardeşlik eder.
Cenazenin arkasından gitmek : Cenazenin arkasından gittiğini gören kimse dini bozuk olur.
Cesed : Rüyada cesed, insanın, cesedi mesabesinde olan elbise, zevce, mesken, sevgili ve evlad gibi şeylere, sultan, amir ve efendi gibi kendilerine iltica ettiği kimseler üzerine delalet eder.
Feryad edip bağırarak : Bir kimse rüyada feryad edip bağırarak, birisinin ölümünü ilan etse, eğer o adam maruf bir adamsa, o kimsenin o ölünün arkasında bir musibete düşmesine delalet eder.
Gözsüz fare : Rüyada bu fare ile beraber bir ölünün de olduğunu görmek, «Yapmakta (ısrar) ettiğiniz (kötülükler) yüzünden tadın o ardı arası kesilmeyen azabı» (Sûre-i Secde, âyet 14.) âyet-i kerîmesinin meali gereğince, o ölünün cehennemde olmasına delâlet eder.
Hunk : Rüyada, ölünün kefeni üzerine saçılan ve «hunk» diye isimlendirilen güzel kokulu şeyi görmek, gamlı kimse için ferahlığa, dini bozuk olan için tevbeye delalet eder.
Mezardan birşey çıkarmak : Kabrini açıp bir şey çıkardığı ve tanıdığı ölüyü ölü olarak bulsa, onun arzu ve isteğinde hayır yoktur.
Ruhun cesetten çıkarılması : Bazan ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, rüya sahibinin görüşemediği kimselerle görüşmesine delalet eder.
Tabiinden birinin dirilmesi : Tabiinden birisinin dirildiğini gören kimsenin, o tabiinin sünnetini ihya etmesine delalet eder.
Tabut üzerinde olmak : Kendisini naaş ve tabut üzerinde gören kimsenin malı çok olur.
Tabuta konmak : Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner.
Cenazesini teşyi edenlerin miktarınca saltanatında itibarı olur.
Üzerine ağlandığım da görse, onun sonu güzel ve methe layık olur.
Ağlayan olmayıp zemmederlerse akıbeti iyi değildir.
Eğer üzerine hayırla dua edilirse akıbeti iyi olur.
Vefat eden velileri yaşar görmek : Bir kimse rüyada ölmüş bazı salih kimselerin bir şehirde sağ olduğunu görse, o şehir halkının kavuşacağı bolluğa, sevince, valilerinden görecekleri adalete ve başkalarının tutumunun iyi olacağına delalet eder.
Ölü firavunlar : Bir kimse, ölmüş firavunları, kisralan, zalim melikleri bir şehirde veya bir yerde yahut oralara vali olduklarını görse, rüyayı görenin gidişatı ora* da meydana çıkar.
Ölü güzel bahçede ise : Bir ölünün rüyada güzel bir bahçede görülmesi onun cennette olmasına delalettir.
Ölü için ağlamak : Rüyada ölü üzerine feryad ederek ağlamak, va'za delalet eder.
Ölüden güzel kokulu şey almak : Bir ölü, rüyada diri bir kimseye güzel kokulu şey verse yahut bir kimse ölünün yanında güzel kokulu şeyler görse, o ölünün Cennette olmasma delâlet eder.Bekâr olan kimse için güzel kokulu şey zevceye, evli olan kimse için de çocuğa yahut kendisinin şöhret bulacağı ilme, ya da iyilikle medh edilmeye delâlet eder.
Ölünün gerinmesi : Rüyada ölünün gerinmesi, o ölünün azabının evlâd ve geri kalanlarına ait olmasına delâlet eder.
Ölünün kalabalık arasına girmesi : Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edilip Hakkın rahmetine erişmesidir.
Ölünün kendini beğenmesi : Ölmüş bir kimsenin rüyada kendini beğendiğinin görülmesi, o ölünün kıyamet gününde Allah (C.C.)'m rahmetine nail olamayacak kimselerden olduğuna delalet eder, özellikle ölünün hali iyi olmazsa.
Ölünün kirli elbise giymek : Rüyada ölü üzerinde görülen kirli elbiseler, o ölünün dince bozukluğuna delalet eder.
Ölünün parmaklarında yüksük olması : Rüyada ölünün parmaklarında yüksük görülmesi: «Onlar için demirden kamçılar da var.» (Sure-i Hac, ayet 21) mealindeki ayet gereğince ölünün cehennemde olduğuna delalet eder.
ölünün yeşil giymesi : ölünün yeşil giyinmiş görülmesi, şehid olarak ölmüş olmasına delalet eder.
Ölüye derdini anlatmak : Bir kimse ihtiyacmı bir ölüye nakledip anlatsa, o kimsenin ihtiyaçları yerine getirilir.
Ölüyü soymak : 1Rüyada ölüyü soymak, rüyayı görenin hanımım boşaması için cebredilmesine, malmda zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, tevbeye ve günahtan temizlenmeye ve Islama ihtidaya delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Ağşlama Almak Arkadan gitmek Bağırmak Bahçe Besmele yazmak Besmele-i şerife Cemaat Cenaze Cenaze merasimi Cenaze namazı Cenaze taşımak Cenazenin arkası Cenazeye ağlamak cesed Ceset Çimenli ve sulu yerler çıplak ölü Divit Elbise ve başka şeylerin yeşilliği Fare Feryad Feryad etmek Firavun firavunlar Gerinmek Gitmek Güzel bahçe Güzel koku güzel kokulu ot güzel kokulu şeyler Güzel yazı Gözsüz fare gözsüz hayvan Gözü olmayan fare Gözyaşı Hat Hat sanatı Hattat Hunk Ilan etmek Insan vücudu Kalem Kazıp çıkarmak Kefen soyucu kefeni kokulamak Kendini beğenmek Kir Kirli elbise Kurşun kalem misk Mürekkep Naaş Namaz kılmak Omuzlamak ruh Ruhun bedenden çıkması ruhun çıkması sahabenin dirilmesi Salih kimseler Sela Sela okumak Soyunmak Tabiin Tabut Tabuta konmak Topluluk Tükenmez kalem velinin canlanması velinin dirilmesi yatır Yazmak Yeşil bahçe yeşil cübbe Yeşil elbise yeşil giymek Yeşil sarık Yeşillik Yüksük Yürümek Ölmek Ölmüş biri Ölü ölü firavunlar Ölü kimse ölü parmakları ölü soymak Ölü üzerine ağlamak ölüden almak ölüden yardım istemek Ölüm ölünün böbürlenmesi ölünün canlanması ölünün dirilmesi ölünün elbise giymesi ölünün esnemesi ölünün gerinmesi ölünün giysilerini çıkarmak ölünün kalabalığa karışması ölünün kibirlenmesi Ölüye ağlamak ölüye koku sürmek ölüyle dertleşmek ölüyle konuşmak ölüyü çıkarmak ölüyü kokulamak Ölüyü kötülemek