Rüyada Tabuta konmak görmek

Tabuta konmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Tabuta konmak : Bir kimse kendisini cenaze ve tabut üzerine konulduğunu halbuki hiç kimsenin kendisini yüklenmediğini görse hapsedilir.
Tabuta konmak : Bir kimse kendisinin kaldırılıp tabut üzerine konulduğunu ve bir takım kimselerin onu omuzladıklarını görse, o kimseye yücelik ve saltanat isabet eder ve halkı kahrederek onların başlarına biner.
Cenazesini teşyi edenlerin miktarınca saltanatında itibarı olur.
Üzerine ağlandığım da görse, onun sonu güzel ve methe layık olur.
Ağlayan olmayıp zemmederlerse akıbeti iyi değildir.
Eğer üzerine hayırla dua edilirse akıbeti iyi olur.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Cenaze Cenaze merasimi Cenaze taşımak Cenazeye ağlamak Ceset Omuzlamak Tabut Tabuta konmak Ölü Ölüyü kötülemek