Rüyada Tepe görmek

Tepe ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Çıkmak : Rüyada insanın, dağ, yokuş, tepe, baca vs. gibi yerlere çıkması, arzu ettiği maksadına kavuşmasına delâlet eder.
dağa çıkmak : Rüyada dağa çıktığını gören kimse, çıktığı ve üzerinde durduğu kadar maksadına kavuşur.
Dağdan taşlanmak : Kendisine dağın tepesinden taş atıldığını görse, o yerde meydana gelecek zulmün melikin kulağına kadar gelmesine delalet eder.
Meş`aril haram dağı : Rüyada bu dağı görmek, emirlere uymaya ve vasiyetleri tutmaya delalet eder. Eğer bir korkudan dolayı haber bekliyorsa, onun için emniyet hasıl olur ve hidayete erer.
Tepede yere kapanmak : Yere kapanması bir tepe veya bir duvar üzerinde olursa, o kimse kıymeti yüce bir kimseye boyun eğer, tevazu eder ve onun huzurunda eğilir.
Yokuşa çıkmak : Rüyada ihtiyacı için sarp bir yokuşa çıktığını gören kimse, rüyada azmi nisbetince dünya veya ahiretini kazanmaya gayret gösterir.
Bazan da sarp yokuş kalın kafalı bir kadına veya gönül okşamak suretiyle yola getirilen zorba adama delalet eder.
Bazan sarp yokuş kendilerinden mal ve cam hakkında emniyet edilmez arkadaş ve ortağa delalet eder.
Bazan da sarp yokuş: «Fakat o sarp yokuşa saldıramadı.» (Sure-i Beled, ayet 11.) mealindeki ayetin işaretine göre kişiyi tehlikelerden kurtaran bir işe delalet eder.
Bazan da sarp yokuşlar, hayırsız, sıkıntılı ve tehlikeli şeylere delalet eder.
Oraya çıkmak da böyledir.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaca çıkmak baca bacaya çıkmak Çatıya çıkmak cebeli kuzah Dağ Dağa çıkmak Dağa tırmanmak Dağcılık duvar duvarda secde Göğe çıkmak Gökdelene çıkmak Hac hac ziyareti Kaleye çıkmak Kaya Kayalara çıkmak Kayalık Kuleye çıkmak Mancınık taşı Meş'aril haram Minare Minareye çıkmak Müzdelife Sarp Sarp yokuş Secde Tavana çıkmak taş atmak Taşlanmak Tepe tepede secde Tepeye çıkmak Tırmanmak yere kapanmak yere secde etmek Yokuş Yokuşa çıkmak Yüksek Zirve Zirveye çıkmak