Rüyada Topluluk görmek

Topluluk ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Avrat mahalline bakmak : Halkın kendisinin avret mahalline baktıklarını gören kimse, vali ise azledilir veya devlet hizmetinde bulunan başka bir kimse ise, rütbe ve makamından ayrılır.
Az asker içinde olmak : Rüyada az bir cemaat içinde bulunduğunu gören kimse, harbe gider ve orada zafere erişir.
Başını eğmek : Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut sultanın yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmakla tövbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise malca halinin güzel olmasına delalet eder.
Başörtüsünü açmak : Başörtüsünü bir cemaat içinde açtığını gören kadın, utanma ve hayasını gidereceği bir musibete müptela olur.
Camiye girmek : Bir gurup cemaatla beraber mescide girdiğini ve cemaatın da kendisi için bir kuyu kazdıklarını gören kimse, evlenir.
Çanak etrafında toplanmak : Bir kimse rüyada birçok insanların büyük bir çanak veya büyük bir kap etrafında toplandıklarını görse, o kimseler kır ve köy halkından iseler, o kablar onların tarla ve arazilerine, eğer muharip iseler, onların harpte düşmana münafıklıkla idare etmelerine ve yemeğin aslı ve miktarı nispetinde harp meydanında ellerini mücadele ile tahrik etmelerine delâlet eder. Eğer alim iseler ve yemek de tatlı ise onların ilim için toplanmalarına delâlet eder. Eğer onlar fasık ve günahkâr kimseler ise ve yemekte balık ve kokmuş et olursa, onların zina yapan bir kadın yanında zina yapmak için toplanmalarına delâlet eder.
Davul : Hac kafilesinde çalınan davulu görmek, rehber ve kılavuza delalet eder.
Halka altın dağıtmak : Bir kimsenin halka dağıttığı altınlar, halka dağıtacağı borç paralara delalet eder.
Insan topluluğu : Rüyada insan topluluğunu gören kimseye Allahu Teala Hazretleri imtihan ettiği şeyde merhamet eder ve onu korur.
Insanların boğazlaması : Bir kimsenin, rüyada bir kavmi boğazlanmış olarak görmesi, onun murad ettiği şeyde işlerinin tamamına hayırla delildir.
Kalabalıkta yemek : Insanlar arasında yemek yemek, şöhrettir.
Kasame : Rüyada kasame yapıldığını görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, töhmet ve kaba yeminlere veya oruç tutmağa ya da köle azad etmeğe delalet eder.(**) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu yer halkından elli kişinin yemin etmesinden ibaret dinî bir muameledir. Sayet katil meydana çıkmazsa yeminden sonra müştereken maktulün diyetini ödemeye mecbur olurlar.
Topluluğa haykırmak : Rüyada bir topluluğa haykırdığını gören kimse, devlete erer. Zira Arapça'da «Seyha» devlet manasınadır.
Topluluk arasında çıplak olmak : Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gören kimse rezil ve rüsva olur.
Toplulukta içki içmek : Özellikle sarhoş etmiş ve içki içildiği gibi bir yere toplanılarak içilmişse, tabir içki içmenin tabiri gibidir.
Yemeğe davet etmek : Bir kimse rüyada bir kavmi davet ettiğini görse, nefsini kötü görülen ve şikayet edilen bir işe atar.
Ölünün kalabalık arasına girmesi : Rüyada bir ölünün cemaat arasında görülmesi, ölünün mağfiret edilip Hakkın rahmetine erişmesidir.

Pratik yeni tabir sistemi: Açık gezmek Açık olmak Açılmak Ağaç tekne altın dağıtmak Asker Askerler Avret Avret mahalli Az asker Bağırmak Bakmak Baş Baş eğmek Başbakan Başkan Başörtüsü Başörtüsünü açmak Boğazlamak Boğazlanmak büyük çanak Camiye girmek çanaklara bakmak Cemaat Cinayet Cumhurbaşkanı Çıplak Çıplak durmak Çıplak gezmek Çıplak olmak Çıplak oturmak Davet davet etmek Davetiye Davul diyet Düğün Dönerci Eğilmek Eğmek Eşarp açmak Hac Halk halkın yemin etmesi Haykırmak Insanlar kafile kalabalığa konuşmak Kalabalık Kasame Kazan kazanın başında toplanmak Kebabcı konferans vermek Kuyu Kuyu kazmak Lokanta meçhul cinayet Meclis merasim Mescid ocak başı Organlar Otel Pastane Restaurant Sarhoşluk veren şeyler seyirci Sikkeli altın sohbet anlatmak Sohbet etmek Sultan sünnet düğünü Tabaklara bakmak Toplanmak toplu içki içmek topluluğa seslenmek Topluluk Toplum Türban açmak Türban çıkarmak tören vaaz vermek Yemek Yemek daveti yemek yemek Yemekhane Yemin Ziyafet Ölü ölünün kalabalığa karışması