Rüyada Buğday görmek

Buğday ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Arpa satıcısı : Arpa satıcısını görmek, dünyayı sevip ahireti unutmaya delalet eder. Sattığı şeyden para alır veya bir şey karşılığında satarsa bunda bir beis yoktur.
Başaklar : Bazen de başaklar dünyanın mallarına, mahzenlerine, belirli yerlerde saklanılmış tahıllara delalet eder.
Birikmiş başaklar : Rüyada, elde veya bir kap içinde yahut harman yerinde biriktirilmiş görülen başaklar, sahibi için başkasının kazancından isabet edecek mala, yahut başakların azlığı - çokluğu nisbetinde ilme delalet eder.
Buğday : Rüyada buğday, meşakkatle meydana gelen şerefli bir maldır.
Buğday : Buğday gören, melikten hayra nail olur.
Buğday değirmeni : Buğday öğütülen değirmeni görmek, hakkın batıldan ayrıldığını ilim merkezi ve mahkemeye delalet eder. Çünkü değirmen, insanların girip çıktığı, ölçek, terazi adalet ve insafın olduğu bir yerdir.
Buğday ekip arpa bitmesi : Buğday ekip arpa bittiğini gören kimsenin görünüşü içinden hayırlıdır. Kan bittiğini görse faiz yer.
Buğday ekmek : Buğday ektiğini gören kimse, Allah'ın (C.C), rızası olan bir iş işler. Buğday ektiğini gören kimse cihada çıkar.
Buğday ekmek : Buğday ekmek, ücretin kat kat olmasına bazen de, buğday başağı şiddete delalet ettiği gibi yine ücretin kat kat olmasına delalet eder.
Buğday karıştırmak : Sultan rüyada buğday karıştırdığını görse, piyasa pahalı olur.
Buğday satıcısı : Rüyada buğday satıcısını görmek, mal sahibi şerefli ve muhterem kimseye delalet eder, (şayet buğdayı satın almaya ihtiyacı yoksa.) Eğer buğdayı satın almaya ihtiyacı varsa, rüyayı gören zillete düşer.
Buğday satın almak : Buğday satın aldığını gören kimse mala, ucuzluğa ve bolluğa erişir ve onun çoluk çocuğu çok olur.
Buğday unu : Rüyada görülen buğday unu rızıktır.
Buğday unu : bazen buğday unu; şerefli ilme, yolculuğa, mala, ticarete, mal ve silahtan hazırlığa, kaleye, din ve hidayete ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder.
Buğday unu : Buğday unu, toplu mal ve ailedir.
Buğday unundan hamur yapmak : Buğday ununu hamur etmek, rüyayı göreni akrabalarına kavuşturacak yolculuktur.
Buğday ve arpa almak : Eğer buğday ve arpa satın alır ve parasını görmeyerek öderse, onlar zengin, geçimlerinde mutmain ve Allah Teala'ya hamd ve şükreden kimselerdir.
Buğdayı arpa ile değiştirmek : Buğdayı verip bedelinde arpa aldığını gören kimse, Kur'anı şiir ile değişir.
Darı : Darı görmek, ancak geçimi ateşten olan kimse için iyidir.
Darı görmek : 0 DARI: Rüyada darı görmek, kendisine diğer malların karıştırıldığı bir maldır.
Diğer hububat da böyledir.
Dökülen ekin başakları : Ziraatçısını ve biçeni tanıdığı halde dökülen ekin başaklarından topladığmı gören kimse, ziraat sahibinden müteaddid ve devamlı hayra nail olur.
Ekin ekmek : Bir kimse rüyada ekin ektiğini görse hanımının hamileliğine delalet eder.
Kalbur : Saçı arpa ile tabir edersek, kalbur da tarak ile tabir edilir. Çünkü kalbur, arpanın tozunu giderdiği gibi tarak da saçta olan toz ve kiri giderir.
Kuru başak : Kök ve kalem üzerindeki kuru başak, başakların sayısı nispetinde kurak ve kıtlık senelerdir.
Kuru buğday yemek : Rüyada, kuru buğday yemekte hayır yoktur.
Kuru ekin başağı : Kuru ekin başağı, kıtlığa, Bazen de fazla mülke delalet eder, her başağm sevaptan kat kat olduğu gibi.
Kurumuş buğday başağı : Kurumuş buğday başağı haram maldır.
Mahzenin yiyecek dolu olması : Mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu gören kimse fakir ise, onun hanımı veya cariyesi hamile kalır.
Mevsimsiz ekin biçmek : Bir yerde mevsimsiz ekin biçtiğini görse, o yerde ölüm, harp ve fitne meydana çıkar.
Biçilen ekin başakları sarı iseler ihtiyarların, yeşil iseler gençlerin ölüm ve öldürülmelerine delalet eder.
Yaş buğday yemek : Rüyada yaş buğday yemek, ibadet cihetiyle iyiliğe delalet eder.
Yeşil başak : Yeşil başak, ucuzluk ve bolluk senesidir.
Yeşil ekin başağı : Rüyada yeşil ekin başağı görmek, bir biri üzerine yığılmış maldır.

Pratik yeni tabir sistemi: Almak Alışveriş Arpa Arpa almak Arpa bitmesi Arpa çıkması arpa satmak arpa satıcısı arpacı Başak Başak biriktirmek Başak toplamak Başaklar Biçmek Biriktirmek Bolluk Buğday buğday almak Buğday başağı buğday ekmeği Buğday ekmek Buğday karıştırmak Buğday kökü Buğday sapı buğday satıcı Buğday satıcısı Buğday tanesi Buğday tarlası buğday unu Buğday yemek buğday öğütmek Çift sürmek Çiftçilik Dargınlık Darı değirmen Değiş tokuş Değiştirmek Dolu mahzen Dökülmek Dövücü Ekin ekin başağı Ekin biçmek Ekin ekmek Ekinler ekmek yapmak El Elde başak Elemek Hamur hamur yoğurmak hamurişi Harman Harman dövmek Harman yeri Hububat kalbur kalburdan geçirmek Kan Kan bitmesi Kan çıkması Kap Kapata başak Karıştırmak kurabiye yapmak kuru başak Kuru buğday Kuru ekin Mahzen Mevsimsiz Mevsimsiz ekin Meyve olgun başak olmuş buğday para vermek para ödemek pasta yapmak Saç Sarı başak Satmak Satıcı Satın almak Sebze Su değirmeni Tahıl Tahıl ekmek Takas Takas yapmak Taze başak Ticaret Tohum ekmek Toplamak Un Yaş buğday Yemek Yeşil başak Yeşil ekin Yeşil ekin başlığı Yeşillik Zere