Rüyada Halk görmek

Halk ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Avrat mahalline bakmak : Halkın kendisinin avret mahalline baktıklarını gören kimse, vali ise azledilir veya devlet hizmetinde bulunan başka bir kimse ise, rütbe ve makamından ayrılır.
Başını eğmek : Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut sultanın yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah işlemiş ve pişman olmuş olmakla tövbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise malca halinin güzel olmasına delalet eder.
Çıplak olduğundan utanmak : Rüyada çıplak olduğunu, halktan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığım ancak bir şey bulamadığını gören kimse, zarar eder ve fakirleşir.
Çıplakken utanmamak : Avret mahallini farkedemeyen bir kimse kendisinin çıplak olduğunu ve halktan da utanmadığını görse, bir iş yapar ve işte çok çalışmak suretiyle yorulur.
Halka altın dağıtmak : Bir kimsenin halka dağıttığı altınlar, halka dağıtacağı borç paralara delalet eder.
Halkın kavga etmesi : Bir kimse rüyada halkın birbirleriyle kavga ettiğini görse, yiyecek sıkıntısı başgösterir.
Halkın toplantısı : Rüyada halkın toplantı yerini görmek, hayır görmeye veya: «Artık görecekleri büyük bir günün çetin azabı o kafirlerUıdir.» (Sure-i Meryem, ayet 37) mealindeki ayet işaretince şer görmeye, mevsim ve cemiyetlere delalet eder.
Kasame : Rüyada kasame yapıldığını görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, töhmet ve kaba yeminlere veya oruç tutmağa ya da köle azad etmeğe delalet eder.(**) Katili bilinmeyen kimsenin bulunduğu yer halkından elli kişinin yemin etmesinden ibaret dinî bir muameledir. Sayet katil meydana çıkmazsa yeminden sonra müştereken maktulün diyetini ödemeye mecbur olurlar.

Pratik yeni tabir sistemi: altın dağıtmak Aramak Avret Avret mahalli Bakmak Baş Baş eğmek Başbakan Başkan Bulamamak Cinayet Cumhurbaşkanı Çıplak Çıplak olmak diyet Dövüşmek Eğilmek Eğmek elbise aramak Giyecek aramak Giyinmek Giyinmeye çalışmak Halk halkın yemin etmesi Kalabalık Kasame kavga meçhul cinayet Mızrakla vurmak Organlar Sikkeli altın Sultan Toplantı toplantı salonu Topluluk Toplum Utanmak Utanmamak Yemin Örtü aramak Örtünmek