Rüyada Kendini beğenmek görmek

Kendini beğenmek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Hor görmek : Nasıl olursa olsun rüyada birini değersiz görmek, kötülüğe ve çirkinliğe delâlet eder.Sayet rüyayı gören avam kimse ise, makam sahibi birinin rüyada, insanları istihza ve tahkir eden kimselerin yaptıkları işi yaptığını görse, hakaret ettiği kimsenin haline düşer.
Kendini beğenmek : Rüyada kendini beğenmek, zulme delalet eder. Çünkü her kendini beğenen zalimdir.
Kendini beğenmek : Rüyada kendisiyle veya zenginlik ve kuvvetiyle kendini beğendiğini gören kimse, başka bir kimseye zulmeder.
Ölünün kendini beğenmesi : Ölmüş bir kimsenin rüyada kendini beğendiğinin görülmesi, o ölünün kıyamet gününde Allah (C.C.)'m rahmetine nail olamayacak kimselerden olduğuna delalet eder, özellikle ölünün hali iyi olmazsa.

Pratik yeni tabir sistemi: aşağılamak beğenmek böbürlenmek değersiz görmek gurur Gururlanmak gururlu olmak Hakir görmek Hava atmak Hor görmek Kendini beğenmek kibir küçük görmek üstünlük taslamak Ölü ölünün böbürlenmesi ölünün kibirlenmesi şımarmak