Rüyada Kuş görmek

Kuş ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Anka kuşu : Rüyada anka kuşu görmek, kadri yüce olan ve bid'at ehli ile arkadaşlık yapmayan bir kimseye delalet eder.
Atmaca : Atmaca kuşu, zalim, cahil, bir malik'e delalet eder.
Besmeleyi imha etmek : Besmeleyi yazdıktan sonra imha ettiğini veya uçucu kuşlardan birisinin besmeleyi yazıldığı yerden kapıp kaçırmasını görmesi rızkının tükenip, ömrünün bitmesi ile tabir edilir.
Bülbül : Bülbül kuşu görmek, mal sahibi zengin bir erkeğe, yahut neşeli zengin bir kadına delalet eder.
Çakılı kuş kaparsa : Kuş, taşı kiliseden alıp uçarsa, tabir isyankar bir hasta için önceki gibidir.
Doğan kesmek : dişi doğam kesmek, melikin ölümüne delalet eder.
Doğan kuşu : Rüyada doğan kuşu, itaat eder ve çağrıldığında gelirse, rüya sahibi, sultan gazablı iken onunla arkadaşlıkta bulunur. Bu, doğanın diğer kuşlara nisbetle daha kuvvetli olmasındandır.
Evinin üstüne tavşancıl kuşu konması : Eğer rüyada tavşancıl kuşunun evinin üzerine konduğunu veya evinin arasında olduğunu görse, Azrail (A.S.)'a delalet eder.
Ihramda bulunmak : Rüyada ihramda bulunduğu halde bir kuşu öldürdüğünü gören uyanıkken bir deve, yaban eşeğini öldürdüğünü gören ise, bir sığır ödemesi lâzım geleceğine delâlettir.
Karga : Bir kargayı görmek, ortaklığı ve fakir bir kavmi seven aslı ve daimî olmayan ızdıraba delalet eder.
Kuzgun : Rüyada kuzgun görmek, çocuğa veya köleye delalet eder.
Kuş avlamak : Kuş ve serçeleri avlamak, insanların ileri gelenlerine hile yapan tüccar bir kimsedir.
Kuş eti : Kuş eti ise, valiliğe veya ticarete ya da şerefli ve zengin bir kavimle helal mal kazanmaya delalet eder.
Kuş evden taş alırsa : Eğer kuş taşı rüyayı görenin evinden veya meçhul bir yerden alarak uçursa, rüyayı görenin veya bir başkasının çocuğu ölür.
Kuş gübresi : Etleri yenen kuşun gübresi haram maldır.
Kuş satıcısı : kuş satan kimseyi görmek ise, o yerin ilancısına;
Kuş tuzağı : Rüyada serçe kuşunu avlamak için tuzak kurduğunu gören kimse, kaba bir adama hile eder.
Kuş yuvası : Rüyada kuş yuvası; umumhanelere veya halkla ilişkisi olmayan abid kimselerin mescitlerine delalet eder.
Kuşla cinsel ilişki : Bir kuşla cima ettiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Eğer kuşu tanırsa, o kimse görmediği bir kimse ile muamelede bulunur.
Kuşların konuşması : Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkıh'a nail olmakla müjdelenmeye delalet eder.
Kır at : Kır at, düşmana galip gelmektir. Çünkü kır at meleklerin atların-dandır.
Kırmızı gagalı karga : Rüyada kırmızı gagalı kargayı görmek, oyun, neşe ve kuvvet sahibi bir kimseye delalet eder.
Papağan kuşu : Rüyada papağan kuşu, cariye alıp - satan çok yalancı ve zalim bir kimseye delalet eder.
Papağan kuşu : Bazı tabirciler, papağan kuşunu,filozofla, papağanın yavrusunu da filozof çocuğu ile tabir etmişlerdir.
Saksağan kuşu : Rüyada saksağan kuşunu görmek, cinfikirli, emniyetsiz, vefasız ve hiç kimse ile uyuşmayan mel'un ve fazla para ile satmak için insanların zaruri ihtiyaçlarından olan şeyleri saklayan bir kimseye delalet eder.
Tavşancıl kuşu : Rüyada tavşancıl kuşu, kendisinden yakını ve uzağı korkup, emin olmayan heybetli ve sert saltanat sahibi bir zata delalet eder.
Tavşancıl kuşundan dayak yemek : Rüyada tavşancıl kuşunun tırnaklarıyla kendisini dövdüğünü gören kimse, mal ve canca sıkıntıya girer ve o şahsın bulunduğu mahalle halkma bir musibet erişir.
Tavşancıl kuşunun yavrusu : Tavşancıl kuşunun yavrusu, sultana yaklaşan yiğit bir çocuktur.
Tavşancıl kuşunun yüksek yerde durması : Bir kimse rüyada tavşancıl kuşunun büyük bir kaya veya yüksek bir yer üzerinde durduğunu görse, bir şeyi yapmaya başlamak arzusunda bulunan kimse hakkında hayra, bir şeyden korkan veya misafir olan kimse hakkında da hayırsızlığa delalet eder.
Tavşancıl kuşuyla konuşmak : Tavşancıl kuşuna rastgeldiğini ve onun kendisine itat ve inkiyat ettiğini gören kimse, ümitsiz, sert ve heybetli bir melike yaklaşır.Kendisine itaat, inkıyat etmediğini gören kimse de, sert olan melikten korku üzerine bulunur.
Toygar kuşu : Rüyada görülen toygar kuşu, zengin, temiz, güzel ve meziyeti çok bir kadına yahut bir cariyeye delalet eder.
Toygar kuşuna sahip olmak : Rüyada taygar kuşuna malik olduğunu gören kimse, mezkur vasıfları haiz bir kadın yahut cariyeye malik olur.
Türac kuşu : Rüyada görülen türac kuşu, farslı bir kadındır.
Yabani güvercin : Rüyada yabani güvercini görmek, çok yalancı bir çocuktur.
Yırtıcı kuş pençesi : Rüyada yırtıcı kuşun pençesini görmek, düşmanlık halinde bulunan kimse için galibiyet ve muzafferiyettir. Nitekim bu kuşun pençesi, kendisini korumak için bir kalkan gibidir.

Pratik yeni tabir sistemi: Anka kuşu At Atmaca atmaca kuşu avcı avcı kuş Besmele Besmele yakmak Besmele yazmak Besmele yırtmak Besmele-i şerife Besmeleyi atmak Bülbül Çakıl Çakıl taşı çatıya kuş konması Cinsel ilişki dayak yemek doğan Doğan kuşu et yemeği Ev evine kuş konması Eşek Gübre Güvercin güzel kuş güzel sesli kuş Hacda yahud umrede ihrama girmek hayvan satıcı hayvanların konuşması Ihram Ihramlı olmak imha etmek kafes kapan karga kartal pençesi Kaya Kesmek Kilise Kuzgun Kuş kuş almak Kuş avlamak kuş boku kuş gagası kuş gübresi kuş kapanı Kuş kesmek kuş pençesi kuş pisliği Kuş pişirmek kuş satıcı kuş sesi Kuş uçması kuş yavrusu Kuş yuvası kuş yuvası kuş kafesi Kuş öldürmek Kuşa rastlamak Kuşla konuşmak Kuşlar kuşların konuşması kuştan dayak yemek kuşun kayada durması kuşun kendine itaat etmesi kuşun tırnaklaması Kır at kırmızı gaga Kırmızı gagalı karga kırmızı karga Kış Papağan Papağan kuşu pençe Pişirmek Saksağan saksağan kuşu Satıcı serçe serçe avlamak serçeler Söz Tavşancıl Tavşancıl kuşu Toygar toygar almak Toygar kuşu Tuzak Türac Türac kuşu tırnaklanmak Yaban eşeği Yabani güvercin yabani kuş yırtıcı kuş Yırtıcı küş pençesi şahin