Rüyada Burun görmek

Burun ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Altından burun : burnun altın veya demirden olduğunu görenin işlediği bir günah ve kusurdan kendisine bir belanın geleceğine işarettir. Çünkü günah sahiplerinin burunları kesilir. tövbe edip temizlendikleri vakit şehvet korkusundan dolayı onlar için altın ve gümüş burunlar yapılır.
Burun : Burun koku alan bir organ ve rahat yeridir. Çünkü insan vücuduna hava ve güzel kokunun geçişi onun sayesindedir. Bundan dolayı burnun güzelliği ve kokuyu kolayca alması rahat etmeye delalet eder.
Burun : Rüyada burun görmek, mal, evlat, baba, kardeş, koca, arkadaş gibi insanların zinetlendiği ve iftihar ettiği şeyler üzerine delalet eder.
Burun : Rüyayı gören tüccar, burnu da altın veya gümüş ise hürmet, izzet, marifet ve çok kazanç sahibi olur.
Burun : Bazı kere «burun» rüyası, peygamberin lisanından insana gelecek haber üzerine, bazen de kimsenin bilip muttali olamayacağı haberleri bilen bir casusun gelmesine delalet eder.
Burun kanı : Rüyada görülen burun kanı çok akıcı ve ince olursa, burnu akan kimseye isabet edecek haram mala, eğer kan katı olursa, düşük yapılan erkek çocuğa delalet eder. Zira rahimde çocuk nutfeden sonra pıhtılaşmış kandır.
Burun kanı : Rüyada burnunun kanadığını ve burnunun kanının kendisine fayda vereceğini düşünüyorsa, o kimseye reisten hayır isabet eder ve onunla zengin olur ve ona malın hazmı kolay olup, onun sebebiyle muttaki olur. Eğer kanın ona zarar vereceği düşüncesi varsa, o kimseye reisinden kendisinde vebal olan bir söz erişir. Ve kendisine zararsız haber iletilir. Rüyayı gören reis ise, gördüğü kanın kuvveti, azlığı ve çokluğu nispetinde vücudunda hayır ve menfaat görür.
Burun kanı : Eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa, o kan menfaattir. Eğer burnundan yüz otuz dirhem veya ikiyüz altmış dirhem kan aksa ve bu kanın kendisine menfaat getirip beden ve din sıhhatine alamet olacağını rüya sahibi düşünürse, o kimse günah ve vebalden uzak olarak dini sağlam olur.
Burun kanı : Eğer kanın çakmasından soma kendisinin kuvveti gitse o kimse fakir olur. Zira zayıflık fakirliktir.
Burun kanı elbiseye bulaşırsa : Burnundan akan kanı elbisesine bulaşırsa o kimseye kötü mal ve günah isabet eder.
Güzel burun : Bir kimsenin rüyasında burnunu güzel görmesi kendi hali üzerine delalet eylediği söylenen şeylerle beraber halinin güzelliğine de delalet eder.
Güzel koku : Rüyada güzel koku koklamak, mevki ve itibarının yüksek hatır sahibi olmasıyla tabir edilir.
Küçük Burun : Rüyada burnun siyah veya küçük görülmesi, tabiatı miktarınca perişan ve kahrolunacağına ve birisine buğz etmesine delalet eder.
Yüzünde burunlar : Rüyada, yüzünde veya bedeninin başka yerlerinde çok burnu olduğunu görenin, rahatı evlat ve etbaının tazelenmesine;

Pratik yeni tabir sistemi: Altın burun Bulaşmak Burun Burun akması Burun kanaması Burun kanı Burunlar Çok burun Demir burun Elbise Fazla burun Güç Güçsüzleşmek Gümüş burun Güzel burun Güzel koku Güzellik hacı kokusu Kan Kan akması Kan çıkması Kanama Kara burun Koklamak Koku Koku almak Kuvvet Küçük burun misk parfüm Siyah burun Sümük Zayıflamak