Rüyada Dişlerin düşmesi görmek

Dişlerin düşmesi ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ağrısız diş düşmesi : Dişleri ağrımadan birbiri ardmca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere delalet eder. Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsm evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına delalet eder.
Alt dişlerinin düşmesi : Alt dişlerinin düştüğünü gören kimseye, elem, keder ve üzüntü isabet eder.
Bir dişinin düşmesi : Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir şahsa olan borcunu öder. Veya herkese olan borcunu tamamen öder.
Birkaç dişinin düşmesi : Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder.
Bütün dişlerinin düşmesi : Rüyada bütün dişlerinin düştüğünü ve onları eteğinde veya kucağında tuttuğunu gören kimsenin dişlerinin hepsi düşünceye kadar ömrü olur. Ve onun aile ve hane halkı çoğalır.
Dişlerin düşmesi : Rüyada bir kimsenin dişlerinin düşmesi, akranlarından daha fazla ömrünün olmasına delalet eder.
Dişlerin düşmesi : Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine delalet eder.
Dişlerin düşmesi : Rüyada düştüğü görülen dişler, mal veya kendisinde meydana gelecek noksanlığa delalet eder.
Dişlerinden birisini kaybetmek : Rüyada dişlerinden birisini kaybettiğini gören kimsenin kabile ve aşiretinden birisi gurbete gider.

Kaybettiği dişini bulduğunu görse, gurbete giden şahıs gelir.

Eğer bulamazsa o kimse bir daha gurbetten dönmez.
Düşen dişlerin kaybolması : Bütün dişlerinin düştüğünü ve gözünden kaybolduğunu gören kimsenin akranlarının ölümüne ve aile halkının hastalanmasına delalet eder.
Üst dişlerin düşmesi : Bir kimse üst dişlerinin eline düştüğünü görse, eline mal geçer.
Kucağına düştüğünü görse, jerkek evladı olur.
Yere düştüğünü görse, musibet ve ölüme delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağrısız Alt diş Alt dişler Bütün dişler Çürük diş Diş Diş bulmak Diş çektirmek Diş çıkması Diş düşmesi Diş dökülmesi Diş kaybetmek Diş kaybolması Dişini bulmak Dişler Dişlerin düşmesi Dişlerin kaybolması El Etek Insan dişi Kayıp Kucak Tüm dişler Yer Üst dişler