Rüyada inmek görmek

inmek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Dağdan inmek : Bir kimsenin rüyada dağdan aşağıya indiğini görmesi, güzeldir.
Dağdan inmek : Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurtarır.
Dağdan inmek : Bazı tabirciler ise, bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün olmamasına delalet eder, dediler.
Damdan inmek : Rüyada yüksek bir yerden veya dam yahut köşkten aşağı indiğini gören kimse bulunduğu halden döner.
Deveden inmek : Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve maksadına kolaylıkla erişir.
Dişi attan inmek : Tekrar binme niyetinde olmayarak dişi attan indiğini ve gemini çıkardığını gören kimse, hanımını boşar.
Merdiven basamakları : Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine delalet eder.
Merdivenin basamakları, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya, bazen de merdiven basamakları, yolcunun duraklarına veya zaman zaman konaklayacağı yerlere delalet eder.
Bazan da merdiven basamağı, evin hizmetçisine ev sahibinin köle ve katibine delalet eder.
Merdiven kırılması : Üzerinde bulunduğu zaman merdiven kırılsa, düşmanı ona galip gelir.
Merdivenden inmek : Merdiven basamaklarından indiğini gören kimse yolcu ise yolculuktan döner.
Reis ise reislikten ve işinden alınır. Süvari ise yaya olarak yürür, dertli ve hastalıklı hanımı varsa onun ölmesiyle ondan ayrılır.
Rüyayı gören hasta ise ve merdivenden indiği yer de bilinen bir yer ise yahut ailesinin yanında ise yahut çok saman ve arpa olan vedünyanın mallarına delalet eden bir yer olursa, o kimse hastalığından iyileşir.
Merdivenden inmek : Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı indiğini görse, o kimsenin ticaretinde düşüklük meydana gelir, artık kar edemez.
Tepeden inmek : Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden indiğini görse, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçleşmesine delalet eder.
Yüksekten inmek : Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına delalet eder.
Yüksekten inmek : Bazan yüksekten aşağı inmek «Biz de (kimimiz kimimize düşman olarak inin) demiştik» (Sure-i Bakara, ayet 36) mealindeki ayet işaretince zelil ve perişan olmağa delalet eder.
Yüksekten inmek : Bazı tabirciler de, bu rüya dinde önder olmakla beraber dünya nimetlerine nail olmaya delalet eder, dediler.

Pratik yeni tabir sistemi: Asansör At At binmek At gemi Attan inmek aşağı inmek Aşağıya inmek Basamak bayırdan inmek binekten inmek Çıkarmak Çıkmak Dağ Dağdan inmek Dam damdan inmek Deve Deveden inmek Dişi at eski merdiven eşekten inmek inmek kürsüden inmek kırık merdiven Köşk köşkten inmek Merdiven Merdiven basamakları Merdiven kırılması merdivenden düşmek Merdivenden inmek merdivenden yuvarlanmak merdivene çıkmak Tepeden inmek Yokuştan inmek Yolda inmek Yrümek Yüksek Yüksekten inmek