Rüyada Para görmek

Para ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Altınlar : Bazan da altınlar, insanlardan iki yüzlü kimseye yahut hiç kimseyle devam ve sebatı olmayan arkadaşa delalet eder.
Cüzdan : Rüyada görülen cüzdan, sırra delalet eder.
Cüzdandaki para : Içerisindeki paralar sağlanışa, elde ettiği ilmin de doğru ve sağlam;
Deve satın almak : Birtakım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir ve onlara meyleder. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar.
Hazine : Rüyada hazine görmek, ilme delâlet eder.
Nakkad e sarraf : Nakkad ve sarraf, kendisi için iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kimse ile tabir edilir. Eğer rüya sahibi alim ve dindarsa, ilmin iyisini ve dinin en şereflisini seçer. Dünya ehli ise, nefsi için dünyaca en iyi olanını seçer.
Para basıcısı : Rüyada görülen para basıcısı, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen adamdır.
Para basıcısı : Para basıcısını görmek, melikin emirlerim yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delalet eder.
Para çalan hırsız : Eğer hırsız, gümüş paralarını çalar ve kendisi de tanınıyorsa o hırsızın koğucu olduğuna delâlet eder. Tanınmıyor ve yaşlı ise o kimsenin dostu onun aleyhinde koğuculuk yapar. Genç ve aleyhinde konuşan düşmanıdır.
Para çantası : Bazı tabirciler, çanta insanın bedenidir. Bu sebepten rüyada çantasının boşaldığını gören kimsenin, öleceğine delalet eder, dedüer.
para kemeri : Rüyada para kemeri görmek, bekar için evlenmeye delalet eder. Bazan para kemeri görmek, altın ve gümüş veya cevher yahut anahtar gibi şeylerin konulacakları kaba delalet eder.
Para kemeri : Para kemeri, maldır. Bundan dolayı rüyada para kemerinin denize düştüğünü gören kimsenin, malı halifenin veya halife tarafından memur edilen kimselerin eline geçer.
Paralı kimse : Rüyada görülen paralı kimse, — eğer onunla beraber hayra delalet eden bir şey de görülmüş olursa— ticaretinde kar ve fayda gören bir adama delalet eder. Eğer onunla beraber şerre delalet eden bir şey görülürse, iflas eder.Rüyada kendisine «ey paralı adam» dendiğini ve kendisiyle beraber kar ve kazanca delalet edecek bir şey olduğunu gören kimse, parasız kar ve kazanç sağlar. Eğer şerre delalet edecek bir şey varsa, o kimse iflas veya onun sözü yaramaz yahut adî bir kimse olur. Çünkü para, kendisiyle alman ve verilen şeylerin en adisidir.

Pratik yeni tabir sistemi: Altın Bankacı Banker Borsacı bozuk para Çalmak Çanta Çelik kasa Çocuk hırsız Cüzdan Cüzdan düşürmek darphane define Deniz Denize düşürmek Deve Develer dirhem dolar dolar basmak Düşürmek euro euro basmak Genç hırsız Gümüş Gümüş para Hazine Hırsız Hırsızlar Hırsızlık Işadamı Işkadını kağıt para Kalpazan Kasiyer Kemer Kuyumcu Muhasebeci Nakkad Para Para basan Para basmak para basıcı Para çalmak Para çantası Para çekmecesi Para kasası para kemeri Para kesesi Paralar Paralı Paralı kimse Satmak Satın almak Sermaye Sikkeli altın Tefeci Ticaret Tüccar Yaşlı hırsız Zengin